Print this Článok

1. kresťanský ples dopadol na výbornú

To, že sa v Lenartove nezaháľa svedčí o tom množstvo aktivít, či už pracovných, spoločenských, duchovných, kultúrnych, športových, jednoducho aktivít vhodných pre každú vekovú kategóriu, aktivít, kde si každý podľa svojej vôle môže prísť na svoje. Nie ináč tomu bolo aj pri zrode 1. kresťanského plesu, ktorý sa rozhodol zorganizovať miestny duchovný otec Mgr. Marcel Štalmach v spolupráci s Obcou Lenartov práve v čase fašiangov.

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania, pitia. Fašiangové obdobie sa začína už v čase od Troch kráľov a trvá do popolcovej stredy. Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Neboli žiadne predpisy, žiadne tresty, spytovanie svedomia, žiadne pôsty. Veselil sa bohatý aj chudobný, pán i sluha, majster i tovariš. A tak to bolo aj u nás. Veselili sa mladí, starší i tí v pokročilejšom veku.

24. januára 2015 pred 19:00 hod. sa začali schádzať účastníci plesu v slávnostnej róbe do sály kultúrneho domu. Na dverách ich privítali hlavní organizátori plesu starostka obce Ing. Jana Bľandová a duchovný otec. Muži boli privítaní aperitívom a ich partnerky sladkým Ferrerom Rocher. Po usadení všetkých plesajúcich podľa vopred pripraveného zasadajúceho poriadku ples slávnostne otvorila p. starostka a duchovný otec, privítali všetkých prítomných, popriali dobrú zábavu, do ktorej hrala hudobná skupina Akcent a požehnaním plesu spoločnou modlitbou bol oficiálny akt ukončený. Po slávnostnom prípitku nasledoval úvodný tanec, ktorý patril hlavným organizátorom. A tak už nasledovala voľná zábava, družná debata, ktorú po krátkej chvíli prerušila prvá večera. Po výdatných porciách sa parket zaplnil až do chvíle, keď nadišiel čas programu plesu. Prítomných pozdravil detský súbor Lipka pod vedením manželov Labovských z Malcova a ženská spevácka skupina Malcovčanky s hudobným doprovodom. A potom už znova zasa do tanca. Prekvapením pre plesajúcich bol ružičkový tanec, pri ktorom každý partner kúpil svojej partnerke ružu alebo tulipán. Po ďalšom kole zábavy nasledovala vytúžená tombola, ktorá bola nesmierne bohatá, za čo patrí veľká vďaka všetkým sponzorom, ale aj tým, ktorí bez oslovenia ponúkli do tomboly vecné ceny. Ani sme sa nenazdali a prišiel čas druhej večere, po ktorej duchovný otec poďakoval všetkým prítomným za príjemné chvíle a vyjadril presvedčenie, že ak Boh dá, o rok sa stretneme na 2. kresťanskom plese. Ples oficiálne ukončila hudobná skupina Akcent, ktorá hrala do skorých ranných hodín.

Ples sa skončil, počiatočné obavy sa nenaplnili, ale dojmy a dozvuky sa dostanú široko-ďaleko, určite nie na krátko, ale najmenej do druhého plesu. Výťažok z tomboly a ružičkového tanca bol venovaný na opravu národnej kultúrnej pamiatky – kostola sv. Leonarda.

Naša vďačnosť patrí hlavným organizátorom za zrodenie a zrealizovanie myšlienky uskutočniť 1. kresťanský ples, organizačnému výboru, aranžérke, kuchárkam, obsluhe a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o spríjemnenie plesu.

Pán Boh zaplať za príjemne strávené chvíle od všetkých účastníkov plesu!

 

                                                                                              Text: Mgr. Jana Frandoferová

                                                                                              Foto: Gabriel Demko Photography

Fotogaléria:

Videné: 4 348 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/1-krestansky-ples-dopadol-na-vybornu/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.