Print this Článok

November v ZŠ

Prvý krát sme sa zapojili do súťaže s Milk Agro v zbere hliníkových viečok výrobkov Sabi. Tým, že separujeme odpad, chránime prírodu, šetríme prírodné zdroje, sme ohľaduplní k životnému prostrediu, preferujeme zdravý životný štýl u seba i u našich detí. Spolupracujeme nielen so Školskou jedálňou pri MŠ Lenartov, ale prosíme aj Vás o pomoc pri zbere viečok zo sabinovských jogurtov, mlieka či iných výrobkov. Budeme radi, ak nám do školy donesiete čisté a umyté viečka vo väčšom množstve a tým nás podporíte.
Krásne 1. miesto v súťaži Viem čím budem a prečo získala Kamila Siváková, žiačka 3.A triedy, ktorá pod vedením triednej učiteľky Mgr. Gabriely Petričovej výtvarne spracovala povolanie pekárky. Aj keď sme sa na odovzdávaní cien na veľtrhu Bibliotéky a Pedagogiky 2018 v bratislavskej Inchebe nezúčastnili, zo zaslaných didaktických hier nemala radosť len súťažiaca ale i škola.
Témy predvianočných súťaží zameraných na ekovýchovu OZV NATUR-PACK Nech sa nám na Vianoce odpad pod nohy nemoce i Odpad v našej obci očami detí pracovne pohltili žiakov na hodinách výtvarnej výchovy.
V rámci Svetového dňa prevencie koordinátorka prevencie patologických javov Mgr. Denisa Dudrová pripomenula všetkým, že aj deti majú svoje práva na ochranu pred rôznymi formami násilia. Dňa 19. novembra sa na hodinách čítala rozprávka O kohútikovi a sliepočke, kde bolo poukázané na nevyhnutnosť pomoci druhým, na to čo sa považuje za týranie a šikanovanie a tiež na dôležitosť informácie, kde je potrebné vyhľadať pomoc. Výsledkom tematického dňa a získaných vedomostí bola spoločne zhotovená nástenka.
Aktivity Európskeho týždňa boja proti drogám napomáhali k pochopeniu znižovania dopytu po drogách. Keďže hlavnou zbraňou proti drogám je šport, i v našej škole sa odohrávali rôznorodé športové aktivity. Žiakom boli sprostredkované zásady zdravého životného štýlu, správneho rozhodnutia neprepadnúť v živote závislostiam i použitia slova NIE!.

 

FOTO:

Videné: 151 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/32122-2/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.