Aktualizované: 27.08.2015

Print this Stránka

Ako vybaviť

Pridelenie zvláštneho EČ (C)
Osvedčovanie podpisov a listín
Evidencia obyvateľov

 

Stavebný poriadok

Životné prostredie:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu


 

Daň za psa:


 

Dotácie z rozpočtu obce:


 

Daň z nehnuteľnosti a TDO:


 

Majetkové priznanie vedúcich pracovníkov:


 

Odkázanosť na sociálnu službu:


Oznámenia podujatí:


Rybárske lístky:


 

Sociálna pomoc:


 

Stravovanie dôchodcov:


Trhové miesto:


Ohlásenie drobnej stavby

 

Slobodný prístup k informáciam

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/ako-vybavit/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.