Aktualizované: 01.03.2013

Print this Stránka

Rybársky lístok

Vydávanie rybárskych lístkov

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ, t.j. oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Rybársky lístok a povolenie na rybolov je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Potrebné je predložiť: platný občiansky preukaz.

Poplatky:

  • rybársky lístok týždenný: 1,50 €,
  • rybársky lístok mesačný: 3, – €,
  • rybársky lístok ročný: 6,50 €,
  • rybársky lístok trojročný: 16,50 €,
  • od poplatku sú oslobodené deti do 15 rokov.

Doba vybavenia: na počkanie.

 

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/ako-vybavit/rybarsky-listok/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.