Aktualizované: 24.09.2013

Print this Stránka

Slobodný prístup k informáciam

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Lenartove v pracovných dňoch podľa úradných hodín.

Úradné hodiny: 
Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 18:00
Štvrtok 8:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 16:00

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

  • písomne poslať poštou na adresu: Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37,086 06 Malcov,
  • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37,086 06 Malcov,
  • elektronickou poštou na adresu obeclenartov@lenartov.sk
  • dostaviť sa osobne na Obecný úrad v Lenartove, kde bude s Vami spísaný úradný záznam,
  • alebo faxom 054/48 84 188.

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/ako-vybavit/slobodny-pristup-k-informaciam/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.