Print this Článok

Aktivity ŠK – Január, Február

Počas mesiacov január a február sa naša ŠK snažila na aktivitách na podporu čítania a zmysluplného využívania voľného času, naďalej plniť úlohy vyplývajúce z projektu „Čítajme lepšie“. Vytvárali sme rôzne kultúrne a vzdelávacie aktivity, aby sme zvýšili čitateľskú gramotnosť a vzdelanostnú úroveň našich čitateľov. Snažíme sa aby si deti knihy vypožičiavali, doma čítali a tým boli vedené k pravidelnému čítaniu a láske ku knihám.

Aktivity:

  1. Vianočný darček kniha – beseda o darovaných knihách
  2. Minútové čítanie – zvýšenie kvality čítania, súťaž v rýchlom čítaní zameraná na posilnenie čitateľskej gramotnosti
  3. Rozprávkové popoludnie – čítanie rozprávok na pokračovanie – podporiť u žiakov trvalý vzťah ku knihe a čítaniu
  4. Medzinárodný deň materinského jazyka – čítanie v materinskom jazyku „Rómske rozprávky“
  5. Čitateľské aktivity, vzdelávacie hry – učíme sa hrou v kocke – desaťminútová hra na precvičovanie pamäti a vedomostí

Naďalej sa budeme snažiť u žiakov svojimi aktivitami rozvíjať lásku ku knihám, vážiť si ich hodnotu a zvyšovať tak rozvoj čitateľskej gramotnosti.

 

Knihovníčka ŠK

Foto:

Videné: 506 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/aktivity-sk-januar-februar/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.