Print this Článok

Apríl v ZŠ

Dňa 5.4.2018 sa v ZŠ uskutočnil zápis žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky, kde bolo za účasti 3 psychológov posudzujúcich školskú zrelosť, zapísaných 16 žiakov.

Tabuľky prečítaných kníh v triedach v rámci aktivít projektu Čítajme lepšie sa nám pomaly zapĺňajú, finišujeme vo vypožičiavaní kníh, vymieňame si ich, snažíme sa čítať s porozumením, zhotovujeme záložky, plagáty, výtvarne spracovávame, píšeme, dramatizujeme.

Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa 6.4.2018 v KD Lenartov uskutočnilo predstavenie dievčenskej speváckej skupiny zo Snakova, ktorého cieľom bolo zvýšenie povedomia náboženskej kultúry, ducha kresťanstva a významu sviatkov Veľkej noci. Sprevádzal ich duchovný otec Igor Čikoš, ktorý nás povzbudil aj duchovným slovom. Posolstvom modlitieb za našich žiakov je, aby boli milovaní svojimi rodičmi, aby mali túžbu vzdelávať sa, aby čestne a zodpovedne žili.

Obyčajný piatok 13. apríla 2018 sme zmenili na deň netradičný – Deň narcisov. Naši páni asistenti vyzbierali 184,50 eur. Všetkým darcom, ktorí prispeli, patrí veľká vďaka. Veď Deň narcisov, to nie sú len peniaze vhodené do pokladničky, je to darovanie nádeje a spolupatričnosti, jednej z najcennejších vecí v danom období. V ten deň by sme si všetci mali pripomenúť, že na Slovensku je 34 000 nových prípadov ročne a 220 000 ľudí, ktorí mali alebo majú rakovinu, a tým treba podať pomocnú ruku. Zapojili sme sa s dobrým vedomím, že pokrok vo výskume prispieva ku kvalite a záchrane života onkologických pacientov.

Dňa 9.4.2018 našich žiakov v  rámci prevencie pedikulózy navštívila asistentka osvety zdravia p. Simona Bilá. Po dvoch týždňoch si opäť prišla medzi žiakov overiť výsledky svojej preventívnej činnosti v teréne a vykonala s nimi besedu zameranú na odstránenie nežiadúcich javov v oblasti hygieny a iných patologických javov.

Svetový Deň Zeme v našej škole prebiehal už niekoľko dní pred 22.4. Odštartovali sme realizáciou edukačných aktivít v triedach, vyrobili a označili sme si škatule, ktoré slúžia na separovanie odpadu pre všetkých žiakov a učiteľov. Štvrtáci zhotovili strom, do ktorého na zelené srdiečkové lístky vpísali, ako chráni životné prostredie každý z nich, v čom by sa mohli zlepšiť… Vyvrcholením nášho snaženia bolo veľké jarné upratovanie areálu školy dňa 12.4.2018, kedy žiaci a pedagogickí zamestnanci priložili ruku k dielu a odstránili suché časti rastlín a stromčekov, vyhrabali suchú trávu na školskom dvore, záhrade, pred školskou knižnicou, pozametali chodníky i priestor pred bránou školy. Najviac sa zapotili pri zbieraní drobnej trávy v skalke, boli sme však vďační obecným zamestnacom, že nám ostré suché trávy pokosili. Nevynechali sme ani skalky a trávnik pred cintorínom a vypletím sme oživili ich vzhľad. Naším predsavzatím, tak ako každoročne,  bolo vyzbierať odpadky aj v obci. Keďže sme vyhlásili súťaž kto bude v zbere drobného odpadu najusilovnejší, žiaci sa predbiehali a zbierali jedna radosť. Aby sme si skrášlili interiér školy, žiaci 3.B vysadili pestrofarebné kvety.

Naša obec v mesiaci apríli žila veľkým sviatkom, výnimočnými dňami svätých misií, na ktorých sa zúčastnili aj naši žiaci.

Foto:

Videné: 195 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/april-v-zs/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.