Print this Článok

Beseda s vzácnym občanom obce v ZŠ Lenartov

Keďže obec Lenartov má bohatú históriu i kultúrne tradície, rozhodli sme sa dňa 6.11.2013  zorganizovať besedu s bývalým kronikárom obce, pamätníkom dávnych čias, ale aj zberateľom historických faktov, pánom Jánom Kavuličom na tému História a súčasnosť našej obce.

Hlavným cieľom besedy bolo oboznámiť žiakov netradičným spôsobom s históriou Lenartova a tým ich viesť k spolupatričnosti, láske, úcte a hrdosti k rodnej obci, k miestnym zvyklostiam a tradíciám, k vytvorenému materiálnemu dedičstvu predošlými generáciami, ale aj k starším občanom obce. Cez poznávanie minulosti sme zaujímavou akciou prispeli  k uvedomeniu si koreňov  a premien vlastnej kultúrnej identity a faktu kultúrnej rozmanitosti, lebo len ten si bude vážiť súčasnosť, kto pozná vlastnú minulosť.

Žiaci tak získali poznatky, ktoré môžu využiť pri vyučovaní Regionálnej a Multikultúrnej výchovy vo vyučovaní Vlastivedy.

Videné: 905 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/beseda-s-vzacnym-obcanom-obce-v-zs-lenartov/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.