Print this Článok

Beseda v školskej knižnici

„Bezpečnosť na cestách“ a „Cesta nie je ihrisko“

 

ŠK v spolupráci s OÚ Lenartov a KC Lenartov realizovala v mesiaci jún dopravno-preventívnu besedu, na ktorej sa zúčastnila aj preventivistka por. Pekaríková z OR PZ v Bardejove.

Cieľom dopravno-preventívnej aktivity bolo zvýšiť vedomosti žiakov v oblasti pravidiel cestnej premávky, zlepšiť ich orientáciu ako cyklistov, chodcov v cestnej premávke, naučiť ich bezpečne prejsť cez cestu a tak ich pripraviť na bezpečný pohyb po obci. Poručík Pekaríková primeranou formou informovala deti na riziká spojené s nedodržiavaním pravidiel cestnej premávky, ako zvyšovať zodpovednosť za samého seba a dbať na vlastnú bezpečnosť a ako správne používať tiesňové čísla. Z dopravného pexesa, ktoré dostali ako darček sa učili základné dopravné značky ako aj praktické cvičenia na nácvik bezpečnej vzdialenosti od prichádzajúcich vozidiel, chôdzu po chodníku, po ceste, prechádzanie cez prechod pre chodcov ako aj mimo neho. Deti sú opakovane upozorňované na dodržiavanie zásady vidieť a byť videný. Preto dostali od policajtky aj reflexné pásky s vysvetlením ako a kedy ich majú používať. O tom, že treba dávať pozor na seba v rôznych situáciách a že cesta nie je ihrisko sa deti dozvedeli z dnešnej besedy začo srdečne ďakujeme por. Pekaríkovej z OR PZ v Bardejove.

Veríme, že to nebolo posledné stretnutie a znovu sa niekedy stretneme, ale už pri hromadných ukážkach policajnej činnosti z bežného výkonu služby policajtov a to útvarov odboru služobnej kynológie a policajných pohotovostných jednotiek.

Koncom júna na záver školského roka 2017/2018, ŠK robila vyhodnotenie najaktívnejších žiakov, ktorí najviac navštevovali ŠK, vypožičiavali si knihy a zúčastňovali sa na aktivitách ŠK. Boli to žiaci 4. A triedy ZŠ Lenartov, ktorí boli odmenení fotografiou na podstavci z aktivít ŠK.

            Milé deti, prichádza doba prázdnin, dovoleniek, relaxu, vody a slnka. Dúfam, že pri tom leňošení nezabudnete ani na našu knižnicu. Máme pre vás pripravených veľa zaujímavých kníh, ale aj príjemné trávenie voľného času. Užite si prázdniny, prajem veľa krásnych zážitkov a veľa slnka.

 

Knihovníčka ŠK

Gallery:

Videné: 424 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/beseda-v-skolskej-kniznici/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.