Nezaradené

1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa Kontrola plnenia...
Každý z nás potrebuje mať v živote blízkeho človeka, ktorý pri ňom stojí, podporuje ho a dodáva mu silu...
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Správa hlavnej...
Zber jedlých olejov a tukov na r. 2016 20.1.2016 22.3.2016 18.5.2016 29.6.2016 21.9.2016 24.11.2016 Občania môžu...
1
Historické fotografie Lenartova Dávame do pozornosti občanom, rodákom, priateľom a známym, že je možnosť nahliadnuť a...
1
[wpfilebase tag=file id=501 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=502 tpl=pdf /] [wpfilebase tag=file id=503 tpl=pdf...
Obec Lenartov zverejnila dňa 7. decembra 2015 nasledujúci dokument k pripomienkovaniu, ktorý sa bude schvaľovať na nasledujúcom...
1
Obec Lenartov zverejnila dňa 2. decembra 2015 nasledujúci dokument k pripomienkovaniu, ktorý sa bude schvaľovať na nasledujúcom...
Návrh rozpočtu obce Lenartov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.