Nezaradené

Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Oznamujeme všetkým, ktorí majú záujem o nájomné byty v Lenartove, že obec Lenartov – na základe osobných dopytov občanov,...
1
Strana 3122, Zbierka zákonov č. 307/2015, Čiastka 86 ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 12. novembra...
1
Článok z Prešovských novín zo dňa 10.11.2015 o Lenartove Stokilový meteorit, pálenie uhlia, misionár medzi kanibalmi...
1
Vianočná Budapešť Termín: 5.12.2015 Cena 28,00 € Maďarsko je krajinou tisícich podôb, pre mnohých zemou histórie,...
1
ARBORISTICKÝ ŠTANDARD REZ STROMOV 1.   Arboristický štandard „Rez stromov“ bol spracovaný a upravený v súlade s...
V tomto školskom roku sme sa rozhodli osláviť Medzinárodný deň školských knižníc tak trocha netradične a to dramatizáciou...
1
Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo Určené pre rodiny s nezaopatrenými deťmi Kde: Signál...
1
OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného...
Deti s rodičmi spojilo v Lenartove veselé popoludnie Prázdniny sú hlavne pre deti a o deťoch. Ale prázdniny sú aj o tom, kto...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.