Všeobecné oznamy a rozhodnutia obce

Obec Lenartov odpredá špeciálny automobil značky AVIA AVIA A 30 K   rok výroby: 1980 stav tachometra: 42075 km toho...
OZNÁMENIE   Obec Lenartov oznamuje, že zapisovateľom miestnej/okrskovej komisie v Lenartove pre komunálne voľby do...
V zmysle  § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva starostka obce Lenartov...
V zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánované a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a...
Obec Lenartov je partnerom mesta Muszyna pri projekte  "Odkrývanie minerálnych vôd v slovensko - poľskom pohraničí". Cieľom...
V zmysle § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení...
Starostka obce Lenartov  vydáva toto rozhodnutie, ktorým sa podľa § 24 ods. 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 333/2004 Z....
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva...
Vážení občania!   Obec  Lenartov,  v zastúpení  starostkou  obce  a poslancami  obecného  zastupiteľstva v...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.