Zasadnutia OZ 2013

1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Program zasadnutia: Otvorenie s následnou kolaudáciou šk. bytu Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice Kontrola...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Žiadosť...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa Uvoľnený mandát...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.