Zasadnutia OZ 2014

1
POZVÁNKA   Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 21.05.2015...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Stanovisko hlavného...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Program zasadnutia: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Oznámenie výsledkov voľby...
1
POZVÁNKA   Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2014...
1
  POZVÁNKA Pozývam Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa –...
1
Program zasadnutia: Úvod Voľba návrhovej komisie, overovateľa zápisnice, určenie zapisovateľa. Územný plán obce...
1
Pozývam Vás na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 12.11.2014 (streda) o 17:30...
1
Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 06.11.2014 (štvrtok) o 17:00 hod....
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.