Zasadnutia OZ 2014

1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa RTVS v našej...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...
1
Program zasadnutia: Otvorenie Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa Kontrola plnenia...


Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.