Print this Článok

ČÍTAJME LEPŠIE

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02190  Fond na podporu umenia schválil Obci Lenartov dotáciu  vo výške 1 500 na realizáciu projektu Čítajme lepšie v programe 5.1.3 Akvizícia knižníc. V zmysle zmluvy Obec Lenartov zakúpila knihy z vlastných zdrojov za 258,73 €. Z  prostriedkov dotácie na rok 2017 a príspevku z rozpočtu Obce Lenartov bol  knižničný fond školskej knižnice  doplnený o tituly  pre všetky kategórie čitateľov.
Cieľom bolo doplniť knižničný fond Školskej knižnice pri ZŠ Lenartov dielami súčasnej i klasickej literatúry pre deti a mládež, podporiť záujem detí a mládeže o čítanie a tak viesť užívateľov knižnice k pravidelnému čítaniu.
Zámerom bolo zvýšiť návštevnosť ŠK a formou zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti zvyšovať vzdelanostnú úroveň žiakov.  Pri kúpe sme vychádzali zo záujmov čitateľov a takto sme obohatili knižný fond o žiadané tituly.  
 
Celkom bolo zakúpených 273 knižných jednotiek v pomere:
  • krásna literatúra pre deti a mládež – 209kníh, z toho z dotácie 180 a z vlastných zdrojov 29
  • náučná literatúra pre deti a mládež –54kníh, z toho z dotácie 52 a z vlastných zdrojov 2
  • krásna literatúra pre dospelých – 5kníh, z toho z dotácie 3 a z vlastných zdrojov 2
  • náučná literatúra pre dospelých – 5kníh, z toho z dotácie 3 a z vlastných zdrojov 2
 

 

Zoznam zakúpených kníh  
Krásna pre mládež        ks ks
 

Láska blogerská                1

1
Džínsový denník               1 1
Anna zo zeleného domu    1 1
Na vine sú hviezdy            1 1
Pippi dlhá pančucha          1 1
 

Náučná pre dospelých

 
 

 Najedzte sa do štíhlosti 1    1

1
 Najedzte sa do štíhlosti 2    1 1
 Najedzte sa do štíhlosti 3    1 1
 Smoothies podľa chorôb     1 1
 Smoothies na každý deň     1 1
   
   
Krásna pre dospelých            ks       ks
 

Predtým, ako som ťa poznala    1

1
Srdcom a mečom                       1 1
Slzy predaných dievčat              1 1
Cudzinca nemiluj                       1 1
Žiť, a pritom neumierať             1 1
 

 

Knihy, vydané s podporou FPU

 
   
Kreatívny tanec                           2       2
Bájky                                         15     15
Môj brat nemá brata                  12     12
   
Náučná pre deti   Próza pre deti  
 

Kloboučku hop

  5 S dievčiskom sa nehráme 15
Európa otázky a odpovede   1 Mechúrik Koščúrik 15
Slovensko otázky a odpovede   1 Kde rastú peniaze? 15
Obrázkové hry 10 Je Miška myška? 15
Zvieratá 10 Osmijanko   1
Čísla   1 O Červenej čiapočke 15
Protiklady   1 O troch prasiatkach 15
Abeceda   1 O Snehulienke 15
Zvieratá   1 Kozliatka   1
Zvieratá   1 Mačky vo vreci   1
Vozidlá   1 Budkáčik a Dubkáčik   1
Príroda   2 Malý princ   1
Rozprávky   2 Domček, domček, kto v tebe býva   1
Moje prvé obrázky   2 O Guľkovi Bambuľkovi   1
Zvieratá   2    
Abeceda   2  
Matematika   2  
Pexeso pamiatky   1  
Slovenské pamiatky   2  
Svet zvierat   2  
Zaujímavé miesta   2  


 

Poézia pre deti      
Čin-čin                                               15            Varila myšička kašičku 1
Maľované čítanie 15 Uspávanky 1
Kolo, kolo mlynské 15 Do tramtárie 1
Žabiatko 10 Deťom 1
Básničky do detskej izbičky  1 Riekanky, pesničky, uspávanky 1
Básničky z peračníka  1 Hovorníček 1
Zvieratká na dvore  1 Keď ťa chytím, tak ťa zjem! 1

 

Čítanie je zručnosť, ktorú dieťa nevyhnutne potrebuje pre svoj ďalší život. V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc si naši žiaci vypožičiavali a čítali knihy doma ale aj v škole. Aby sme im dopriali čo najviac zaujímavých situácií a stretnutí s knihou, mladší čítali leporelá, starší knihy s rozsiahlejšími príbehmi, ba dokonca štvrtáci si začali viesť čitateľské denníky. Je výborné, keď máme z jedného titulu viac kusov, žiaci tak môžu sledovať text a pokračovať v čítaní. Zábavnými formami práce sme podporovali u žiakov v bežných ale aj špeciálnych triedach rozvoj vzťahu ku knihe, k školskej knižnici, k čítaniu a k poznávaniu nového. 2.A čítala, dramatizovala a výtvarne spracovávala príbeh o Červenej Čiapočke, 2.B  Žabiatko, 4.B O Guľkovi Bombuľkovi a 4.A náročnejší titul týkajúci sa rozvoja finančnej gramotnosti Kde rastú peniaze.

Skĺbením tvorivosti a fantázie žiaci 3.B. realizovali vzdelávacie aktivity spojené s predstavením knihy Márie Ďuríčkovej Danka a Janka – dvojičky – sestričky, navlas rovnaké, rovnako oblečené, nošteky trochu pehavé… Po prečítaní príbehov zo života dvojičiek žiaci spoločne na interaktívnej tabuli odpovedali na otázky – mali si vybrať správnu odpoveď z daných možností a doplniť vhodné  slová do viet. Deťom sa predstavili aj naše dvojičky z 2.B triedy Zuzka a Zita jedna ako druhá a dvojičky – sestričky Vierka a Marcelka, ktoré už nie sú navlas rovnaké. V závere si predstavili a vyhodnotili výtvarné práce, v ktorých stvárňovali príbeh Medveď Demeter.

13. novembra k nám zavítalo divadlo Clipperton z Banskej Bystrice s rozprávkou o zbojníkovi Rumcajsovi. Spolu s našimi žiakmi sa preniesli do rozprávkového sveta aj škôlkari. Dobrý a láskavý obuvník Rumcajs, známy na Slovensku ako Rumpeľ nás previedol svojim životným príbehom, v ktorom okúsil aj múry väzenia, stretol svoju lásku Manku a dokonca bojoval s trojhlavým drakom. Krásnu rozprávkovú atmosféru umocňovali aj veselé pesničky, ktoré odznievali celým predstavením a vyčarili úsmevy na tvárach našich žiakov. Už dnes sa tešíme na ich ďalšie predstavenie…

V týždni od 20.11. do 24.11.2017 v našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. Uvedenú problematiku učitelia implementovali do vyučovania ako preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy. Žiaci si upevnili poznatky o drogách prostredníctvom  prezentácie a pracovných listov, diskutovali, tvorili plagáty, hrali spoločenské hry, športovali, no proste znova raz ukázali, že drogy v ich živote nemajú miesto a v kritickej chvíli použijú slovo NIE!.

 

FOTO:

 

Videné: 224 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/citajme-lepsie/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.