Print this Článok

Ďakovný list p. starostke a poslancom OZ

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Obec Lenartov  v zastúpení Ing. Janou Bľandovou a poslancami OZ prijmite pozdravy a slová vďaky od účastníkov farskej púte Šaštín – Nitra – Velehrad – Hostýn. Aj keď len týmto skromným spôsobom, ale o to srdečnejšie Vám chceme vyjadriť vďačnosť a uznanie za Váš kresťanský postoj pri realizácii púte aj počas celých dvoch dní, ktoré sme spoločne strávili na pútnických miestach. Slová určite nezachytia a nevyjadria všetko, čo daná púť obnášala, ale my, ktorí sme boli jej účastníkmi si to vieme oceniť. Boli sme tam mladší, starší aj tí v pokročilom veku a o všetkých nás bolo dôstojne postarané. Obdivujeme spoluprácu obce Lenartov s farským úradom, lebo nebyť jej, naša púť by pre nás pútnikov bola určite náročnejšia. Vážime si aj dôkladne premyslené a zabezpečené občerstvenie s domácimi koláčmi počas jazdy autobusom tam aj späť. Obdivovali sme Vašu trpezlivosť v okamihoch, keď sme si potrebovali kúpiť nejaké suveníry a pamiatkové darčeky pre svojich blízkych. Všetci sme boli jednou veľkou farskou rodinou a Vy ste pri tom nerobili žiadny rozdiel, či bol pútnik z Lenartova alebo z Malcova.

Nekonečná vďaka Vám patrí za finančnú pomoc, ktorou ste prispeli na púť, za zabezpečenie všetkého, čo bolo potrebné vopred dohodnúť, objednať, za Váš dar, ktorý ste aj v našom mene odovzdali misijnému spoločenstvu v Nitre, jednoducho za všetko, čoho sa nám pútnikom od Vás dostalo.

Chceme Vás ubezpečiť, že vo svojich súkromných modlitbách na Vás nezabudneme a prosíme Matku Božiu Sedembolestnú, aby Vás ochraňovala a naplnila Vaše srdcia Jej pokojom.

Pán Boh zaplať !

 

Účastníci púte
Videné: 1 328 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/dakovny-list-p-starostke-poslancom-oz/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.