Print this Článok

Dovidenia škola milá

Ešte záverečné analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, hodnotenie dochádzky, udelenie výchovných opatrení pri odovzdávaní vysvedčení a posledné  aktivity v tomto šk. roku.

Dňa 3.6.2019 našu ZŠ navštívil UJO ĽUBO, rozšantil nás tancom, chytľavými piesňami a zaujímavými súťažami. Opäť sme prežili jeden krásny a vydarený MDD, o akom sa nám ani nesnívalo.

Firma GAS Familia, s.r.o. nám v rámci školského programu dodávok ovocia a zeleniny zaslala ovocné kríčky čiernej ríbezle a egreša, ktoré sme vysadili v areáli školy.

Dňa 6.6.2019 sme od rána pekne mali, slnka sme si užívali spolu s vojakmi z vojenského útvaru z Prešova, ktorí nám prezentovali ukážky sebaobrany, presun cez rieku, vojenskú techniku, zbrane a keď zafúkal vietor, rozprestreli aj padáky. Chlapci by sa aj chceli stať vojakmi, ale nesmú zabudnúť na to, že sa musia snažiť a dobre sa učiť.

Z OZV NATUR-PACK-u sme dostali správu, že komiks žiakov špeciálnej triedy 4.B na tému triedenia odpadu sa umiestnil v súťaži na 3. mieste v kategórii ZŠ.

V posledný týždeň vyučovania žiaci ZŠ spolu s deťmi MŠ so zatajeným dychom sledovali prehliadku práce policajtov-kynológov OR PZ Bardejov s cieľom vzbudenia rešpektu a výchovy vo vzťahu k správaniu sa u žiakov primárneho vzdelávania s dôrazom na prevenciu zanedbávania povinnej školskej dochádzky a zopakovanie si pravidiel cestnej premávky pre chodcov i cyklistov. V praktickej časti sa predviedli nielen kynológovia výbornou fyzickou kondičkou, ale aj  psy, ktoré zneškodnili páchateľa, našli pachovú stopu drogy, schovaný predmet, ale aj náboj po výstrele.

O krátky čas zazvoní školský zvonec poslednýkrát a preto sa chceme poďakovať všetkým – pani starostke Ing. Jane Bľandovej, MBA, poslancom Obce Lenartov, členom Rady školy pri ZŠ Lenartov, rodičom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom za podporu a pomoc v školskom roku 2018/2019. Blížia sa zaslúžené dovolenky i vytúžené prázdniny a preto si želáme,  nech sú plné zdravia a slnka nielen na oblohe ale i v našich srdciach.

Foto:

Videné: 201 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/dovidenia-skola-mila/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.