Print this Článok

Európsky program potravinovej pomoci

Potravinová pomoc, financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu, spočíva v bezplatnej distribúcii základných potravín – pšeničnej hladkej múky a bezvaječných cestovín. Jednotlivci, ktorých sa to týka, dostanú tak od štátu zadarmo najviac 20 kilogramov múky a také isté množstvo cestovín.Komu je potravinová pomoc určená:
• fyzická osoba, ktorá je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, alebo je spoločne posudzovanou osobou, ktorá patrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb s poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
• nepracujúci poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305.- EUR (poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku),
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie)
• deti v náhradnej rodinnej starostlivostiAké doklady je potrebné predložiť
Každý príjemca potravín je pri preberaní potravín povinný preukázať sa platným občianskym preukazom a:
• potvrdením z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou,
• rozhodnutím Sociálnej poisťovne o výške aktuálneho dôchodku,
• rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.
Pri preberaní potravín príjemca potravín svojim podpisom potvrdí, že potraviny osobne prevzal a zároveň sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať.

Niečo o programe distribúcie potravín
Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu.
K tomuto programu sa v roku 2011 pridala aj Slovenská republika. Oprávneným subjektom na distribúciu potravín v rámci tohto programu v Slovenskej republike je Potravinová banka Slovenska o.z. so sídlom v Košiciach.
Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.
Potraviny budú dodané v skupinových obaloch s hmotnosťou 10 kg. Každý skupinový obal bude obsahovať 10 kg pšeničnej hladnej múky v spotrebiteľských baleniach po 1 kg alebo 10 kg bezvaječných cestovín v spotrebiteľských baleniach po 0,5 kg. Obaly určené pre spotrebiteľa budú označené textom „Pomoc EÚ“ a doplnené zobrazením vlajky Európskej únie.
Maximálny limit pre jednu osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.

 

Videné: 615 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/europsky-program-potravinovej-pomoci/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.