Print this Článok

Farnosť sv. Leonarda v Lenartove sa duchovne spojila s farnosťou St Léonard de Noblat vo Francúzsku

Nedeľa 11. november 2018 bola pre našu farnosť sv. Leonarda v Lenartove výnimočná a určite bude zapísaná do histórie našej farnosti a našej obce. Veriaci slávili odpustovú slávnosť sv. Leonarda slávnostnou sv. omšou, na ktorej bol účastný vzácny hosť p. Frédéric Jacq, ktorý bol vyslaný ako delegát farnosti St Léonard de Noblat vo Francúzsku, z mesta, ktoré založil, a kde je aj pochovaný sv. Leonard. Iniciátorom zblíženia medzi naším  Lenartovom a francúzskou obcou bol náš rodák p. Ján Bortník, ktorý za podpory vdp. Marcela Štalmacha a starostky obce Ing. Jany Bľandovej, MBA zrealizoval prvý a veľký krok k tomu, že naša obec bola pri tejto slávnosti zapísaná do oficiálneho zoznamu 1200 združení kultúrnych centier, bohoslužobných miest a obcí, ktoré spravuje SVETOVÉ ZDRUŽENIE CTITEĽOV SV. LEONARDA. Počas odpustových slávností sa obidve obce duchovne spojili, nakoľko v rovnakom čase boli slúžené slávnostné sv. omše. Pán Frédéric vo svojom príhovore v závere sv. omše priblížil našim veriacim život sv. Leonarda a úctu k nemu. Vyjadril presvedčenie, že mesto St Léonard de Noblat navštívi v čo najkratšom čase aj naša delegácia, čo po jeho príhovore potvrdil náš duchovný otec.  Pán Frédéric potvrdil, že práve dnešné spojenie sv. omší dáva dobrý predpoklad pre ďalší rozvoj obidvoch kresťanských komunít a zároveň vyjadril presvedčenie, že verí, že sa nikdy nepreruší. Na znak vzájomnej jednoty odovzdal nášmu duchovného otcovi hrudu francúzskej zeme z miesta, kde žil a je pochovaný sv. Leonard, a zároveň ho poprosil, aby ju posvätil a uložil na dôstojné a prístupné miesto.
Veľké Pán Boh zaplať za milú a tak vzácnu návštevu akej sa nám dostalo. Vďaka patrí iniciátorovi tejto myšlienky a všetkým, ktorí ju podporili. Je len na nás, ako na ňu odpovieme my, ako ju budeme ďalej rozvíjať, a ako ju odovzdáme ďalšim generáciám, aby úcta k sv. Leonardovi sa v našej farnosti prehlbovala a umocňovala vzťahy medzi nami i našimi spolubratmi a sestrami z St Léonard de Noblat.
,,Svätý Leonard, oroduj za nás“

Spracovala: Mgr. Mária Frandoferová

tomto odkaze nájdete článok, ktorý o nás napísali chlapci z kňazského seminára v Košiciach

 

Videné: 338 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/farnost-sv-leonarda-v-lenartove-sa-duchovne-spojila-s-farnostou-st-leonard-de-noblat-vo-francuzsku/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.