Print this Článok

Farská púť Šaštín-Nitra-Velehrad-Hostýn

Každý deň prináša čosi nové, pre nás ľudí príjemné i nepríjemné, radostné i smutné. Je na nás ako si s tým dokážeme pomôcť. Veľa krát sme bezmocní a potrebujeme pomoc druhých. Niekedy nám dokážu pomôcť ľudia, ale sú situácie a okamihy, keď ľudská sila a pomoc nestačí. Prežívame menej radosti, pociťujeme menej lásky, máme pocit, že sme sami, z dôvodu čoho hľadáme útočisko a pomoc v radovánkach sveta, ktoré nám veľa krát nesplnia naše očakávania. Potrebujeme inú pomoc, pomoc zhora, od Liečiteľa, jednoducho od Toho, ktorý má pre nás stále čas, Toho, ktorý nás vždy počúva, ktorý na nás čaká, od Tej, ktorá nás chráni, miluje a túli k sebe.

Keďže rok 2014 bol v katolíckej cirkvi vyhlásený za rok Sedembolestnej Panny Márie na počesť 450. výročia od prvého zázraku na príhovor P. M. v Šaštíne a 50. výročia vyhlásenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska, náš duchovný otec prišiel s peknou myšlienkou navštíviť Národnú svätyňu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, Nitru, Velehrad a Hostýn, dve významné pútnické miesta na Morave. Myšlienku podporila aj starostka obce Ing. Jana Bľandová a poslanci OcZ. A tak za vzájomnej spolupráce dvoch úradov, farského a obecného sa začala  farská púť v spolupráci s obcou pripravovať. Vyžiadalo si to nemálo starostí a obáv, či a ako to vyjde. Naplánovali program, dohodli potrebné náležitosti, zabezpečili dopravu a v dňoch 16.-17.5.2014 púť zrealizovali. Autobus bol naplnený do posledného miesta. Počasie neveštilo nič dobré, ale Matka Božia, ktorá na nás v Šaštíne čakala, nás ochraňovala, cestou sprevádzala a napĺňala naše srdcia svojím pokojom. Okolo poludnia nás už vítali miestni duchovní z rehole SDB v Šaštíne-Stráže. Boli sme milo prekvapení, lebo jedným z nich bol otec Ján z našej filiálky. Po milom privítaní nasledovala sv. omša v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval náš duchovný otec Marcel a koncelebroval otec Ján. Mali sme možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a po sv. omši nám miestny duchovný otec z rehole SDB priblížil históriu a súčasnosť Národnej svätyne. Mali sme možnosť prezrieť si múzeum na poschodí Baziliky a jej okolie.

Po slovách vďaky a rozlúčke sme sa presunuli do Misijného domu Matky Božej na Kalvárii v Nitre, kde nás očakával a privítal Provinciál – páter Ján Halama, ktorý nám priblížil život misionárov, oboznámil nás s misijným múzeom, ktoré sme si prezreli a priblížil nám život misionárov cez P. Bernarda Kulhu, ktorý pôsobí v Bolívii. Za všetkých pútnikov mu odovzdal jeden z nás spomienkový darček – drevorezbu zopnutých rúk. Cítili sme sa ako na návšteve u kohosi blízkeho, pretože práve tu sa pripravoval na svoje misijné povolanie a misijnú cestu na ostrov Papua Nová Guinea náš rodák Andrej Kaputa – misijný brat Tiburtius. Poctili nás obedom, nechýbala káva a zákusok. V závere návštevy sme vyšli na Kalváriu, odkiaľ sme mali nádherný výhľad na Nitru. Po slovách vďačnosti nášho duchovného otca sme sa rozlúčili a pobrali do Piešťan, kde sme mali zabezpečené ubytovanie.

V sobotu ráno po raňajkách naša cesta smerovala na Velehrad do Národnej kultúrnej pamiatky – Baziliky Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda, kde sme sa zúčastnili sv. omše, ktorú celebroval miestny duchovný otec a koncelebrantom bol náš duchovný otec. Po sv. omši nás čakala prehliadka Baziliky s podrobným, zaujímavým a odborným výkladom sprievodkyne. O tejto Svätyni Tomáš Kardinál Spidlík povedal, že pôsobí dojmom ,,neba na zemi“ svojim tajomným svetlom, ktoré vychádza z vnútra chrámu, so svojou záplavou zlatých foriem a sôch svätcov.

Ďalšou zastávkou bol Hostýn,  druhé známe pútnické miesto na Morave. Po príchode sme prešli krížovú cestu s jednotlivými zastaveniami, pri ktorých sme rozjímali o krížovej ceste Pána Ježiša. Po nej sme navštívili Baziliku Nanebovzatia Panny Márie, v ktorej nad hlavným oltárom stojí socha Panny Márie v životnej veľkosti s Ježiškom, ktorý hádže blesky určené Tatárom zobrazeným dole, ktorí ohrozovali v 13. st. Európu a vtrhli aj na Moravu. Podľa starobylého podania boli zachránení tí, ktorí sa uchýlili na Hostýne a boli  zachránení na príhovor Panny Márie, ktorá bleskom zapálila miesta pôsobenia divokých jazdcov. Záchrana bola pripísaná Matke Božej, ktorej úctu v tomto kraji šírili sv. Cyril a Metod, a ktorí podľa legendy prišli na Hostýn, zničili pohanské obetište a postavili Mariánsku kaplnku.

Program bol bohatý a Hostýn bol jeho poslednou zastávkou. Blížil sa čas odchodu domov. Modlitba a požehnanie od duchovného otca zahájili cestu späť. Dojmy, myšlienky a spomienky sa pomaly usádzali v našich srdciach. Naša vďaka patrí:

Pánu Bohu za dary a milosti, ktorých sa nám – pútnikom dostalo;

Matke Božej Sedembolestnej, že nás vypočula, že sme jej mohli odovzdať svoje kríže a trápenia;

duchovnému otcovi za myšlienku o putovaní za Matkou Božou, za modlitby a požehnania;

p. starostke za prijatie návrhu a jeho prednesenie poslancom OcZ, za organizáciu púte;

poslancom OcZ za schválenie návrhu na zrealizovanie púte;

pánu šoférovi za bezpečnú jazdu, za jeho trpezlivosť počas púte;

za vzájomnú spoluprácu obce s farským úradom.

Od nás – pútnikov prijmite slová vďaky a uznania, veľké Pán Boh zaplať a naše uistenie, že vo svojich modlitbách na Vás nezabudneme.

                                                                                              Text: Mgr. Mária Frandoferová,  účastníčka púte
Foto: Jana Frandoferová

Fotogaléria:

Videné: 2 836 krát

Podobné články


Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/farska-put-sastin-nitra-velehrad-hostyn/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.