Print this Článok

Hasiči mali svoj veľký Deň

Hasiči mali svoj veľký Deň

 

Život každému z nás prináša radostné, ale aj smutné okamihy. Nikdy nevieme, čo nás zastihne, čím nás sám život prekvapí. O to väčšia je naša radosť, keď si niekto na nás spomenie, či už v deň nášho životného jubilea alebo niekto ocení našu prácu, naše počínanie, našu obetavosť s úsilím pomôcť druhému, zachrániť ho, mnohokrát aj s nasadením vlastného života. Asi s týmto odhodlaním, s týmto zámerom vedenie našej Obce plánovalo, pripravilo a zrealizovalo oslavy sv. Floriána pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ v našom Lenartove.

Veď kto iní, keď nie ľudia, ktorí pomáhajú pri živelných pohromách, pri haváriách, jednoducho všade tam, kde ide o záchranu majetku a veľakrát o holý ľudský život, si zaslúžia toľko obdivu a uznania. A našim hasičom sa ho dostalo a to nielen tým, ktorí boli účastní na slávnostnom akte, ale slová vďaky a uznania odzneli aj tým, ktorí už nie sú medzi nami.

Celá slávnosť začala v nedeľu 29. mája 2016 slávnostnou  sv. omšou v kostole sv. Leonarda za účasti starostky obce Ing. Jany Bľandovej, MBA, poslancov OcZ, hostí, členov DHZ a veriacich farnosti. Počas celej sv. omše dominovala v kostole hasičská vlajka Obce v rukách predsedu DHZ p. Tomáša Kaputu. Po sv. omši sa celé spoločenstvo v sprievode duchovného otca Mgr. Marcela Štalmacha s asistenciou presunulo k hasičskej zbrojnici, kde duchovný otec posvätil hasičské auto, ktoré nám v minulom roku odovzdal podpredseda vlády SR p. Robert Kaliňák a zrenovovanú hasičskú zbrojnicu. Po obrade posvätenia sa prítomným prihovorila  p. starostka slávnostným príhovorom, ktorá v ňom nezabudla na nikoho a na nič. V úvode privítala hostí, členov okresného výboru DPO v Bardejove p. Mariána Beňu a p. Jána Zachardalu, členov DHZ z Hertníka a zo Zborova, ktorí prišli predstaviť hasičskú techniku, duchovného otca, našich hasičov a všetkých prítomných. Priblížila prítomným počiatky formovania sa DHZ v našej obci a postupnosť jeho rastu až do dnešných čias. Nezamerala sa len na technickú vybavenosť, ale hlavne na ľudí, ktorí boli a sú jeho členmi, na zásahy a pomoc tam, kde ich najviac potrebovali. Poukázala na činnosť našich hasičov v oblasti prevencie – ako je kontrola komínov,  hydrantov, aby nedošlo k najhoršiemu. Vyzdvihla ich humánny postoj k darcovstvu krvi ako „Lenartovská kvapka krvi“, k deťom s onkologickými ochoreniami, ktoré každoročne potešia hračkami.

Ako som už vyššie spomenula, starostka obce nezabudla na nikoho a na nič. Menovite spomenula tých, ktorí stáli pri zrode DHZ a postupne sa k nim pridávali ďalší. Tí už dnes nie sú medzi nami, preto sme si ich prácu, ich obetavosť uctili minútou ticho.

Obec pripravila pre zaslúžilých a aktívnych členov DHZ ocenenia a ďakovné listy, ktoré im odovzdala p. starostka. Všetci ocenení dostali ocenenia rôzneho druhu (ocenenie zaslúžilý člen DHZ, ocenenie za rozvoj DHZ, za prácu v okresných štruktúrach, za prácu s mládežou, plaketu za rozvoj DHZ). Obec nezabudla ani na najmladších hasičov a na naše hasičky, ktoré boli ocenené kvetom a vecnou cenou. Prítomných pozdravil a prihovoril sa  p. Marián Beňa a odovzdal pozdravy p. predsedu Okresného výboru DPO.

V závere slávnostnej časti starostka obce poďakovala hosťom, duchovnému otcovi, prítomným Lenartovčanom a hlavne hasičom za ich prácu, obetavosť a prejav lásky druhému. Po slávnostnej časti nasledovala prehliadka hasičských áut s vybavenou technikou, dobových uniforiem, náradia a náčinia vystavených v hasičskej zbrojnici. Nechýbalo ani bohaté a pestré občerstvenie s domácimi špecialitami. Akosi sa nikto neponáhľal, každý sledoval dôstojný priebeh slávnosti, mal čas na slovo pre druhého. Veď v našom Lenartove je podobných aktivít a akcií pre nás jeho občanov nie málo. Máme možnosť stále prísť, dvere sú otvorené vždy pre nás všetkých. Ale v živote to už tak chodí, niektorým nedovolí zdravie, iní nemajú záujem, oných to nebaví. Žime dianím obce a náš Lenartov bude ešte krajší a milší. Chcem za všetkých, ktorí boli účastníkmi slávnosti vyjadriť vďačnosť vedeniu Obce za dôstojnú slávnosť, za ocenenie a prejav vďaky tým, ktorí si to právom zaslúžia, lebo nikdy nevieme, čím nás naša príroda prekvapí, aký osud zasiahne koho – toho z nás. Vážme si ich prácu a prosme sv. Floriána, aby ich ochraňoval.

Text: Mgr. Mária Frandoferová

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Foto: Gabriel Demko

Fotogaléria:

Videné: 944 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/hasici-mali-svoj-velky-den/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.