Aktualizované: 19.06.2013

Print this Stránka

Meteorit

 

Meteorit vystavený v Maďarskom národnom múzeu

Jednou z najväčších a najvzácnejších udalostí v histórii obce Lenartov je nájdenie meteoritu v roku 1814. Rôzne dostupné údaje uvádzajú, že dopadol v roku 1814, iné že bol nájdený v roku 1814. Na tom už nezáleží, ale stalo sa to v našej obci a sme na to skutočne hrdí. Nestáva sa často, aby z iného nebeského telesa dopadla hmota a tiež nie tak veľká. Táto udalosť si zasluhuje pozornosť, aby aj generácie ktoré prídu po nás o tom vedeli. Kedže doposiaľ nikto sa touto udalosťou bližšie nezaoberal, dala, si kultúrna komisia do svojho plánu práce aj úlohu zistiť skutočnosti okolo meteoritu. Prvým krokom bolo požiadanie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Maďarsku o pomoc pri zisťovaní informácií. V máji 2000 sme obdržali odpoveď aj s údajmi o meteorite a jeho osude, zároveň kde sa nachádzajú úlomky z neho – v ktorých múzeách sveta. Po tomto prvom úspechu keď sa vedelo kde sa nachádza, podali nám pomocnú ruku aj pracovníci Šarišského múzea Bardejov. Odfotili nám časť z katalógu, kde sa píše o Lenartovskom meteorite.

Poslanci OZ v Budapešti Zase sme boli o krok bližšie k získaniu údajov. Tak sa na Obecnom zastupitelstve rozhodlo, že navštívime Národne múzeum v Maďarsku v Budapešti, kde je meteorit uložený. Túto návštevu nám sprostredkovali ochotne pracovníci Šarišského múzea a návšteva sa uskutočnila. Aké bolo naše prekvapenie, keď v Budapešti nás osobne čakal zástupca riaditela Národného múzea pán Mészaros, ktorý mimochodom bol v Lenartove s pánom Weisom obzrieť miesto dopadu. Nezabudnuteľný ostane pohľad na meteorit, ktorý sa vo vitríne pri ostatných malých meteoritoch vynímal ako obor medzi trpaslíkmi. Sme veľmi radi a povďační Maďarskému národnému múzeu, že je o neho veľmi dobre postarané, a že ho má možnosť vidieť každý návštevník múzea aj s údajmi o jeho pôvode, tam sme získali kompletné údaje podla ktorých je spracovaná príloha tejto dokumentácie.

[Meteorit vystavený v Maďarskom nárdnom múzeu] O lenartovskom meteorite je záznam v katalógu meteoritov Britského múzea / 1951. TOKOD, L.: 1969 / a sú o ňom poznamenané následovné údaje :
Meteorit bol nájdený v roku 1814 v blízkosti obce Lenartov, nachádzajúcej sa v bývalej Šarišskej župe. Podľa známeho odborného popisu Lenartov. Lenartov, Poler.Sáros, predmet nájdený v Karpatoch s hmotnostou 108 a 1/2 kg v blízkosti najvyššieho štítu J.Boassimgault /827/ na základe analýzy obsahuje 8,5% niklu.
Z meteoritu 76 a 1/2 kg sa nachádza v Maďarskom Národnom Múzeu, 3 a 1/2 kg sa nachádza v Tubingene, 3 a 1/4 kg v Prírodovednom Múzeu vo Viedni, 1/4 kg v Prírodovednom historickom Múzeu v Chicagu a 375 g v Národnom Múzeu v Prahe. A približne 2 kg v majetku Britského Múzeu. Obsah

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/historia-obce/meteorit/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.