Aktualizované: 09.02.2012

Print this Stránka

Svetové vojny

 

1. svetová vojna

Keď v roku 1914 vypukla 1. svetová vojna, jej plameň zasiahol aj našu obec. Osem mladých chlapcov nastúpilo na základnú službu a 39 bolo zmobilizovaných. Medzi zmobilizovanými bol aj Ján Chomjak. Z Lenartova odišiel v júni 1914. V Taliansku sa stretol s rodákom Michalom Cundrom. Keď bol zajatý, cez Rusko ho deportovali na Sibír. Vo svojich spomienkach hovoril, akú biedu videl v Rusku. Bol svedkom, keď zavraždili veľkostatkára Dalilejka aj s celou rodinou. Zo zajatých vojakov robili výber remeselníkov, aby pracovali na statkoch. Bývali vo vagónoch. Keď vstúpil do légií, stretol sa aj s generálom Milanom Rastislavom Štefánikom, ktorý prišiel organizovať československých legionárov. Počas zajatia prešiel štyri kontinenty: Európu, Áziu, Afriku a Ameriku. Domov sa vrátil 20. augusta 1920. V roku 1918 poslal zo Sibíri pohľadnicu s týmto originálnym textom:

    

 

“27 Americkí Regement z Filadeli bol v Rusku nám na pomoc. To ja Bajusi sholil, Obľekli me za mníšku a bol v Bolsovickej Armadi som za špehuna pre Amerikanoch. To bol život.”

Málo bolo tých, čo sa vrátili domov ako legionári. Mnohí padli a domov sa nevrátili. Z kostola našťastie neboli demontované zvony. V mieri sa žilo iba 20 rokov.
2. svetová vojna
Keď na jeseň v roku 1938 bola vyhlásená mobilizácia, z obce odišlo takmer 60 mužov. V roku 1939 pochodovali obcou nemecké vojská smerom do Poľska. V roku 1944, keď sa blížil front k našim hraniciam, bola nariadená evakuácia. Bardejovská nemocnica, ktorá sa presúvala do Kežmarku, nocovala u nás. Pacienti boli ubytovaní v starej škole. S nemocnicou šiel aj jej hlavný lekár MUDr. Čajka. Po vypuknutí Slovenského národného povstania chlapi odchádzali radšej do hôr, ako by sa mali podrobiť dodatočným odvodom. Tak bola založená partizánska skupina Lipa. V tejto skupine bolo 22 našich občanov. Svoj život položilo 9 našich občanov a jeden je nezvestný. Poslednou obeťou sa stal Ján Macej, ktorý padol v roku 1946 pri vyčisťovaní lesov od benderovcov. V čase druhej svetovej vojny bol vyvezený do likvidačného tábora v Dachau aj náš občan Ján Bortník, no šťastena mu priala a koncentračný tábor prežil. Na nútené práce v trvaní jedného roka bol vyvezený Jozef Bortník, ktorého chytili pri Banskej Bystrici Nemci a vyviezli. Ďalší dvaja občania boli na základe udania vyvezení do gulagu, a to Gejza Kavulič a Michal Šoltýs. Aj im sa podarilo po skončení vojny z Poľska počas transportu utiecť. Po 55 rokoch bola padlým obetiam odhalená Pamätná tabuľa. Účastníkom odboja – partizánom – bola spracovaná a inštalovaná galéria. V nej sa nachádzajú aj vojaci, ktorí bojovali na rôznych frontoch. Svoje čestné miesto má tu aj Ján Bortník, väzeň v Dachau.

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/historia-obce/svetove-vojny/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.