Print this Článok

Hrobové miesta – Nájomné zmluvy

OZNAM!

Na základe platného VZN č. 3/2012 – PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA v pôsobnosti obce Lenartov, sme Vás v našom informačnom občasníku Lenartovčan, žiadali o doplnenie databázy hrobových miest na miestnom cintoríne. Obdržali ste dotazník, ktorý bolo treba vyplniť a vrátiť na obecný úrad z dôvodu zosumarizovania hrobov a taktiež zosumarizovania nájomcov týchto hrobov. Mnohí z Vás tak doposiaľ neurobili, čo ale komplikuje vygenerovanie nájomných zmlúv.

PRETO VÁS VYZÝVAME A ŽIADAME O DOPLNENIE TÝCHTO INFORMÁCIÍ V ČO NAJKRATŠOM ČASE, KEĎŽE JE UŽ POTREBNÉ UZATVORIŤ EVIDENCIU NÁJOMNÝCH ZMLÚV NA HROBOVÉ MIESTA.

AK TAK NEUČINÍTE, BUDE HROBOVÉ MIESTO PO UPLYNUTÍ TLECEJ DOBY ZLIKVIDOVANÉ. 

Videné: 426 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/hrobove-miesta-najomne-zmluvy/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.