Print this Článok

Identifikácia a registrácia chovu ošípaných – upozornenie!!!

Africký mor ošípaných – identifikácia a registrácia chovov ošípaných

Vážení občania,

v nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku i v okolitých krajinách, relevantnú legislatívu týkajúcu sa registrácie chovov ako aj odporúčaní EU VET expertov (experti EÚ, ktorí hodnotili postup ŠVPS SR, RVPS, poľovníkov, farmárov, verejnej správy atď. po potvrdení AMO na Slovensku), Vás informujeme nasledovne:

Identifikácia a registrácia chovov ošípaných všetkých chovov ošípaných vrátane záhumienkových chovov je jedným z kľúčových elementov pokiaľ ide o prevenciu, monitorovanie a zdolávanie afrického moru ošípaných.

Povinnosť registrácie je pre všetkých chovateľov ošípaných – teda aj záhumienkových chovov (pokiaľ si občania chovajú čo i len jednu ošípanú legislatívne daná do novembra 2018 uplatňovaná pre tieto typy chovov výnimka z povinnosti registrácie na svoju vlastnú spotrebu). Postup registrácie chovov je uvedený ako príloha a na stránke ŠVPS SR https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp.

Opätovne Vás vyzývame a informujeme o povinnosti registrácie chovov/drobnochovov ošípaných, ktoré držíte pre vlastnú spotrebu, čo i len jeden kus ošípanej a upozorňujeme na nevyhnutnosť registrácie ako z pohľadu legislatívnej povinnosti tak aj z aspektu odškodnenia chovateľov v prípade výskytu nákazy. Termín nahlásenia do 09.01.2020 !!!! (na obecnom úrade v Lenartove)

 

Ďalej Vás oboznamujeme, že domáce ošípané sa môžu nakupovať len z registrovaných chovov, ktoré sú pod stálym veterinárnym dozorom. Predávajúci ošípaných z iného štátu sa musí preukázať sprievodnými dokladmi, ktoré vydáva a potvrdzuje úradný veterinárny lekár z príslušného štátu. Je prísny zákaz nákupu ošípaných z neregistrovaných chovov krajín, v ktorých je aktuálne nepriaznivá nákazová situácia šírenia sa afrického moru ošípaných (AMO) – Poľsko/80 km od hranice, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina.

Informačné letáky o povinnosti registrácie sú uvedené v prílohe a na webovej stránke – https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/Postup_RCH.pdf.

Návod na vyplňovanie tlačiva
Veľkosť súboru: (56.6 KiB) | Zobrazené 27 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. decembra 2019
Usmernenie pri postupe registrácie
Veľkosť súboru: (104.8 KiB) | Zobrazené 24 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. decembra 2019
Postup registrácie
Veľkosť súboru: (207.5 KiB) | Zobrazené 26 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. decembra 2019
Registrácia
Veľkosť súboru: (76.5 KiB) | Zobrazené 31 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 20. decembra 2019
Videné: 45 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/identifikacia-a-registracia-chovu-osipanych-upozornenie/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.