Print this Článok

Infekčná anémia koní

Vzhľadom k tomu, že v Slovenskej republike bol potvrdený výskyt infekčnej anémie koní, Štátna veterinárna a potravinová správa SR prijala nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia infekčnej anémie koní na Slovensku.

Štátna veterinárna a potravinoví správa Slovenskej republiky nariadila povinné vyšetrenie všetkých koní starších ako 6 mesiacov, na infekčnú anémiu koní serologicky, u koní ktoré neboli vyšetrené na infekčnú anémiu koní minimálne 1x za posledné 3 roky  v termíne do 31.12.2016.

Upozorňujeme, že odbery vzoriek na laboratórne vyšetrenie môžu vykonať len úradní veterinárni lekári a laboratórne vyšetrenia vzoriek vykonávajú úradné veterinárne laboratóriá. Odber vzorky ako aj laboratórne vyšetrenie je povinný uhradiť držiteľ zvierat.

Chovatelia koní sú taktiež povinní mať zaregistrovaný chov koní ako aj chované kone v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.

Infekčná anémia koní je nebezpečná nákaza koní, ktorá sa najčastejšie prejavuje zvýšením telesnej teploty, chudokrvnosťou, chradnutím, zníženou vykonnosťou koní a niekedy úhynom. Nákaza sa môže prenášať cicajúcim hmyzom, krvou infikovaných zvierat, nástrojmi, krmivom, pohlavnou cestou a ošetrujúcim personálom. Infikované kone sa v ohnisku nákazy utrácajú a zakazuje sa premiestňovanie zvierat, vrátane organizovania pretekov, výstav, trhov, atď.

Videné: 640 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/infekcna-anemia-koni/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.