Print this Článok

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom stahovanie

Použité batérie a akumulátory je dôležité odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach. Jeden takýto recyklobox je umiestnený aj na obecnom úrade. Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Videné: 273 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/informacie-o-nakladani-s-pouzitymi-bateriami-a-akumulatormi/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.