Print this Článok

Končí sa školský rok 2017/2018

Ani sa nenazdáme a čochvíľa sú tu prázdniny. Ešte sme stihli realizovať pár aktivít – Deň tulipánov spojený s výrobou darčekov pre mamičky, či sadenie ovocného stromčeka, ktorý sme dostali do daru spolu s náradím od firmy GAS Familia, s.r.o.. Zaujímavý bol aj Deň mlieka, v rámci ktorého koordinátorka prevencie patologických javov upozornila žiakov na dôležitosť pitia mlieka v škole i na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Žiaci súťažili v pití mlieka cez slamku, skladali puzzle,  pochutnali si  na čerstvom mlieku, jogurtoch, syroch a syrových jednohubkách. Všetci sa tešili aj na prekvapenie pri príležitosti MDD, interaktívne premietanie v Mobilnom planetáriu na školskej záhrade. Bratia Vaněkovci sprevádzali vesmírnym svetom deti z MŠ a mladších žiakov, tí starší sa zasa dozvedeli veľa o vzniku a vývoji života na Zemi. Asistentka zdravia si so žiakmi zopakovala zásady 1. pomoci a dodržiavania pitného režimu. Dňa 22.6.2018 sme realizovali prierezovú tému Ochrana života a zdravia  formou didaktických hier spojených s vychádzkou na rómsku osadu. V priestoroch školy unikla nebezpečná látka v nezistenom množstve. Zabezpečili sme okamžitú evakuáciu všetkých žiakov z objektu školy do bezpečného priestoru. Tam sme na stanovištiach súťažnými formami plnili úlohy brannej zdatnosti a overili si praktické zručnosti zdravotnej prípravy.  Následne boli pani starostkou odovzdané hodnotné ceny za celoročný zber plastov, medzi nimi  športové náčinie ale i mobil a skateboard.  Už len vyhodnotiť posledné previerky a spracovať javové analýzy,  vygumovať a odovzdať učebnice, upratať triedy, odovzdať vysvedčenia, rozlúčiť sa a hurá na prázdniny.
Oddýchnite si, užite si slnko, vodu a relax. Nezabudnite si však dávať pozor na svoje zdravie!

Gallery:

Videné: 1 521 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/konci-sa-skolsky-rok-2017-2018/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.