Aktualizované: 07.11.2014

Print this Stránka

Hasičský denník – DHZ Lenartov

DHZ Lenartov

Denník činností a výjazdov DHZ Lenartov


 

22.10.2014 – Prevzatie daru – osobného motorového vozidla VW Passat

– po 6 mesačnom boji sa nám podarilo naše technicko-materiálne vybavenie vylepšiť o jeden osobný automobil značky VW Passat, ktorý sme nadobudli ako dar z Ministerstva obrany SR. Dňa 22.10.2014 bol sme tento automobil dopravili z vojenského útvaru Nemecká do našej požiarnej zbrojnice, kde boli následne vykonané základné opravy potrebné pre prihlásenie do evidencie motorových vozidiel.


 

1.10.2014 – Prebíjanie odpadovej šachty na obecnom úrade

– členovia DHZ Lenartov boli zvolaní na pomoc pri prebíjaní odpadovej šachty na obecnom úrade pomocou výkonnej hasičskej techniky.


 9.9.2014 – preventívny výjazd

– DHZ vykonalo preventívnu obhliadku obce a rómskej osady z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vzniknutia povodňovej aktivity


14.5.2014 – nákup novej požiarnej striekačky

– na základe vykonaného prieskumu trhu bol vybraný najvýhodnejší dodávateľ a zakúpená nová požiarná striekačka. Zároveň boli celom dve staršie nečinné striekačky odpredané.


 1.5.2014 – školenie členov DHZ Lenartov

– referent mládeže Patrik Chomjak vykonal školenie starších ale aj nových členov DHZ Lenartov. Počas školenia ich oboznámil so zásadami správania pri vzniknutí krízovej situácie, zoznámil členov s aktuálnym materiálno-technickým vybavením DHZ, každú techniku zároveň predviedol. Nakoniec si členovia DHZ vyskúšali simulovaný požiarný útok.

 

 

 

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/kultura/dhz-lenartov/hasicsky-dennik/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.