Print this Článok

Lenartovčania spomínali

21. január 1945. Nedeľné ráno, ktoré zvyklo a zvykne byť sviatočné a tiché sa premenilo na hlučné, plné rachotu, strachu a neistoty. Lenartovčania čakali, čo s nimi bude a v duchu odriekali modlitby za svojich synov, manželov, ktorí boli priamo na bojiskách, o mnohých ani nevediac, kde.

Po oprave dvoch mostov, ktoré boli nepriateľom zničené, vojská opustili dedinu a vydali sa smerom na Poprad. Strach nepominul, nakoľko sa ľudia obávali, či sa nepriateľ nevráti späť.

Každý rok v deň oslobodenia sa v našej obci koná pietna spomienka oslobodenia. Starostka obce, Ing. J. Bľandová, v slávnostnom príhovore vyzdvihla túto spomienku, pretože dnešní mladí sa často pýtajú: „Prečo stále pripomínať to oslobodenie, to čo bolo pred 69 rokmi?“ Odpoveď je jednoduchá, len si ju treba uvedomiť. Pripomínať, spomínať a uctiť si tých, ktorí zaplatili tým najcennejším, čo človek má, „životom“, aby sme my, naše deti a tí, čo prídu po nich, nikdy nepocítili hrôzy vojny, ktorá je strašnejšia ako smrť.

Žiak ZŠ, Patrik Bilý, v mene svojich spolužiakov odovzdal pozdrav a vďaku padlým hrdinom Lenartova slovami básnika. Priame boje pri oslobodzovaní Lenartova priblížil prítomným rodinným príslušníkom padlých, duchovnému otcovi, žiakom ZŠ, zamestnancom obce, p. J. Kavulič. Položením kytice k pamätnej tabuli, zapálením sviečok a tichým zamyslením sa nad danou skutočnosťou sa pietny akt skončil.

Skončil len navonok, ale v našich srdciach zostane navždy. Rozprávajme našim deťom, vnúčatám o týchto udalostiach, aby si vážili život a tých, ktorí ho za náš šťastný mierový dnešok položili.

                                                    Text: Mgr. M. Frandoferová
Foto: Bc. J. Frandoferová

 

Videné: 691 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/lenartovcania-spominali/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.