Print this Článok

Lenartovské Rusadle

„Co to še tu hňeška v Ľenartove robi,

starostka zes poslancami robi ľudzom hodi…“

Keď sme sa my Lenartovčania pred viac ako rokom v obecnom parku rozchádzali po slávnostnom a zábavnom popoludní v predvečer jedného z najväčších sviatkov katolíckej cirkvi Turíc, po našom Rusadlí, vyslovili sme si prianie, ak nám dá Pán dožiť, aby sme sa tu o rok znova stretli.

Starostka obce a poslanci OZ nezabudli na svoj prísľub a svojich spoluobčanov nesklamali. Prípravy na Rusadle začali možno ešte v zime, lebo hostí programu bolo potrebné objednať a dohodnúť vopred. Obávali sme sa však jedného, či Medard nepríde so svojou kvapkou v plnej paráde, ale tento krát mu to nevyšlo. Celková atmosféra, dobrá nálada, úprava prostredia nasvedčovali tomu, že sa čosi v obci chystá.

7. júna 2014 okolo 16.00 h sa začali schádzať miestni občania i rodáci do sály kultúrneho domu, kde o niekoľko minút starostka obce Ing. J. Bľandová otvorila 3. ročník akcie „Rusadle na dedine“ slávnostným príhovorom, v ktorom okrem tradície Turíc pozdravila prítomných pri príležitosti Dňa matiek, otcov a detí a zároveň vyzdvihla a poukázala na dôležitosť rodiny. Počas príhovoru privítala miestneho duchovného otca     Mgr. M. Štalmacha, ktorý bol na spomenutej akcii prvý krát. Osobitne privítala hostí programu Anku Poráčovú s harmonikárom Jozefom Pirohom a Muzikantoch Raslavických z Raslavíc. Nezabudla ani na miestnych občanov a blízkych i ďalekých krajanov. Program bol bohatý a niesol sa v ľudovom tóne. Anku Poráčovú striedala naša seniorská Javorinka s harmonikárom A. Kačmárom a učiteľky z našej ZŠ, kde počas ich vystúpenia sa konala prezentácia Zbierky ľudových piesní z údolia Večného potoka. Počas prezentácie vyjadrila starostka obce vďačnosť Mgr. J. Vašičkaninovej, ktorá zbierku zostavila, členom redakčnej rady, ktorí jej pomáhali a všetkým, ktorí prispeli svojimi piesňami k jej naplneniu. Po prezentácii už javisko patrilo Raslavickým muzikantom, ktorí svojím vystúpením potešili a rozveselili každého.

Po vystúpení hostí a domácich sme sa všetci na čele s Raslavickými muzikantmi presunuli do parku, kde mládenci osadili a postavili máj a zároveň si vybrali spomedzi seba nového kráľa mládencov až do budúcich Rusadlí. Po vzájomnej dohode putovnú valašku odovzdal minuloročný kráľ Patrik Štibrich novozvolenému Kamilovi Knedlíkovi. Za obecnú gazdinú, ktorá bude dozerať na poriadok v obci a riešiť všetky dedinské pletky si vybrali Janku Frandoferovú, ktorá prebrala putovnú lopatu (potrebnú pri pečení chleba) ako jej hlavné vládnuce žezlo. Pohonič s konským záprahom už bol pripravený na jazdu, ktorú ako prví absolvovali Raslavickí muzikanti za spevu a hudobného doprovodu. A ostatní sa už veselili v parku. Nechýbalo občerstvenie, domáce koláče, jednohubky s domácou klobáskou, langoše, popcorn a cukrová vata. Jedni sa vzájomne rozprávali, iní spievali, ďalší sa vozili na voze, deti sa hrali, naháňali, jednoducho každý si prišiel na svoje.

Čas sa zastaviť nedá. Ani sme sa nenazdali a slnko zapadlo, rosa začala padať, spev pomaly doznieval, vrava postupne stíchla a Lenartovčania sa pomaly poberali do svojich domovov. Ráno sa pôjdeme poďakovať Pánu Bohu za všetky dary a milosti a spoločne budeme vzývať Ducha Svätého v našom farskom kostole sv. Leonarda.

Veríme, že spomienky na 7. jún 2014 z nádhernej akcie „Rusadle na dedine“ zostanú v našich srdciach, ak Pán Boh dá, nadlho. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí na nás svojich spoluobčanov nezabúdajú. ktorí sa chcú s nami stretnúť, porozprávať a dať nám priestor, aby sme sa mohli všetci spolu zabaviť. Veríme, že zbierka piesní, ktorú obec pri tejto príležitosti vydala, bude slúžiť nám všetkým, lebo práve pieseň nás bude spájať počas všetkých obecných akcií i mimo nich.

Srdečné Pán Boh zaplať za uchovanie dedičstva našich predkov.

Text: Mgr. M. Frandoferová
Foto: J. Bortník ml.

Fotogaléria:

 

Videné: 1 188 krát

Podobné články


Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/lenartovske-rusadle/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.