Print this Článok

Medzinárodný deň školských knižníc

Možno neviete, že 24. Október je známy ako Medzinárodný deň školských knižníc. Jeho hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu ku knihám, k čítaniu a získaniu si väčšieho počtu milovníkov literatúry.
V rámci tohto dňa sa uskutočnili v našej ŠK zaujímavé aktivity, ktorými sme chceli podporiť sviatok školských knižníc. Jednou z nich bolo aj prijímanie nových členov do „Cechu knižničného“. Žiaci prvého stupňa 3. A a 4. B sa v tento deň stali novými členmi našej ŠK. No najprv predviedli čo všetko vedia o knihách, prečítali rozprávku ako vedia čítať, zložili sľub čitateľa. Sľubom sa zaviazali dodržiavať všetky práva, ale aj povinnosti čitateľa knižnice, tak ako im prikazuje cech knižničný. Na záver dostali aj preukazy čitateľa ŠK. Aby na tento deň nezabudli dostali „Pamätný list“ a svoj sľub čitateľa potvrdili odtlačkom prsta.
Pevne verím, že naša láska ku knihám a k práci s literatúrou nás bude stále posúvať vpred. Jedným z takýchto krokov dopredu je aj naše podujatie prijímania členov do „Cechu knižničného“ ako aj ostatné aktivity, ktoré počas roka v ŠK pripravujeme.
AKTIVITY ŠK – September, Október, November
  1. Čítanie rozprávok – individuálne
  2. Čítanie na pokračovanie
  3. Beseda „Prevencia pred chorobami s MUDr. Molčanovou
  4. Jeseň v ŠK – tvorivá dielňa
  5. Medzinárodný deň školských knižníc – prijímanie členov do cechu knižničného
  6. Halloween
  7. Popoludnie v knižnici – slovné hry, riekanky a hádanky
  8. Zážitkové čítanie s porozumením na doma – Starká, prečítaj mi rozprávku
 
Do jednotlivých podujatí bola zapojená väčšina žiakov ZŠ ako aj žiaci z obce, čo sa prejavilo v zvýšení záujmu o čítanie a navštevovanie knižnice. Verím, že sa nám podarilo ukázať deťom krásu kníh a to nielen na Medzinárodný deň školských knižníc, ale že ju budú radi navštevovať po celý rok.
 
                                                                                              knihovníčka ŠK

FOTO:

Videné: 308 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/medzinarodny-den-skolskych-kniznic-4/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.