Print this Článok

Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý …

     Ani sme sa nenazdali a otvorili sme posledný list v kalendári. List, ktorý nám pripomína ten krásny čas, čas očakávania príchodu Božieho Syna na tento svet, čas príprav na slávenie Jeho narodenia. V kostole i v našich príbytkoch sme zapálili druhú adventnú sviecu, pred svitaním sme v kostole začali roráty, ktoré nám pripomínajú, že pred narodením Krista, ľudstvo ,,kráčalo v tmách”. (Iz 9.2)

     A práve v tomto čase očakávania prichádza ktosi, kto nás chce potešiť, obdariť. No predsa sv. biskup Mikuláš. Tak ako po iné roky aj tento rok nás neobišiel a zastavil sa u nás 6.12.2018, keď okolo 15:00 hod. ho túžobne čakali deti MŠ, žiaci ZŠ, duchovný otec, p. starostka, rodičia, miestni a zamestnanci obce. Všetci malí i väčší ho pozdravili milým slovom, piesňou i modlitbou, začo ich Mikuláš odmenil sladkým balíčkom. Bolo to radosti, šťastia v detských očkách a úsmevu na perách. Radostnú atmosféru umocnili aj blikajúce svetlá stromčeka a celej výzdoby na okolí. Naša vďaka patrí starostke obce Ing. Jane Bľandovej, MBA a poslancom obce, že si naše deti i svojich zamestnancov poctili návštevou Mikuláša.

     Mikuláš navštívil aj náš miestny kostol v nedeľu 9.12.2018 a potešil všetky deti, ktoré boli na svätej omši.

     Blížia sa najkrajšie sviatky roka, sviatky Narodenia Pána. Stíšme sa na chvíľu, prežime tento čas očakávania s pokorou a obdarme jeden druhého nie drahými darmi, ale milým slovom a úsmevom, ktorý nás nič nestojí.

(Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska ,,Rorate coeli desuper…” – ,,Roste nebesia z výsosti … “)

TEXT:  Mgr. M. Frandoferová

FOTO: Mgr. J. Frandoferová

Gallery:

Videné: 195 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/mikulas-mikulas-ty-velky-svaty/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.