Print this Článok

Na aktuálnu tému od profesora Husára.

Referendum a demokracia

 

Na Slovensku nás čaká opäť referendum. Ide v ňom aj o pojem manželstvo. Slovenčina je pekná a aj kvetnatá reč. V poslednej dobe nám narobilo veľký problém jediné slovo – manželstvo. Každé slovo vyjadruje určitý pojem. Každý pojem má svoj obsah a svoj rozsah. To dobre vieme zo školy, ak už nechcem povedať, že pojem definuje logika. Pre istotu som si pozrel obsah slova manželstvo v niekoľkých rečiach. V Chambers English Dictionary slovo marriage (manželstvo) definujú takto: akt, alebo kontrakt, podľa ktorého muž a žena sa stanú manželom a manželkou.

 

V tlači a v médiách všeobecne sa slovo manželstvo spája aj s ďaľším pojmom demokracia. Opäť som sa pozrel do slovníka. R. Scruton v Slovníku politického myšlení takto definuje demokraciu (uvediem ju v češtine): “Demokrace znamená doslova vládu uskutečňovanou lidem jako celkem (řecky demos), spíše než jakoukoli částí lidu, třídou, nebo jen určitými zájmovými kruhy“. Po hlbšom uvažovaní o tejto definícii ma upútali spojenia: akákoľvek časť ľudu a záujmové kruhy. Uvažovanie ma prenieslo do našej minulosti, lebo už sme mali referendá niekoľkokrát. Konali sa v záujme časti ľudí či záujmových skupín? A čo u nás strany? Tie kokonca vytvárali a vytvárajú aj koalície. Môžu potom hájiť vlastný záujem strany? A čo záujem ľudí? Rozjímanie ma zaskočilo niekoľkými otázkami. Veď v referende sa nás pýtajú na “áno” a “nie”. Ozaj je referendum prejavom (vyjadrením) demokracie? Nie je to akýsi druh úskoku? Vyjadrujú tí, čo hovoria áno a tí čo hovoria nie svoju vôľu. Mohol by som povedať aj že nevyjadrujú. Ale pritom vlastne boli akosi umlčaní tým, že sa povedalo, že tu je demokracia. Dobre to vieme z bežného života, že ak niekto povie áno, dokáže uviesť dôvody. Teda vie to vysvetliť. Podobne je s tým čo povedal nie. Aj on vie vysvetliť prečo nie. To sa v referende nedozvieme. S pojmom manželstvo sa ukázala akási pojmová neujasnenosť. Keď poviem strom, každý vie čo je strom a nezmýli si ho s pojmom ker. Definícia manželstva, ktorú som uviedol vymedzuje obsah pojmu, hovorí čo vec je; nie čo nie je. Ale veď to dobre poznáme aj z latinského qui bene distinguit, bene docet – kto dobre rozlišuje dobre učí. Ak sme povedali, že manželstvo je muž a žena (podstatné znaky), nemôže ním byť muž a muž, či žena a žena. Zmenili sme obsah. Musíme to teda nazvať inak, napríklad rodina.

 

V dumaní ma prenasledovali aj myšlienky so slovom demokracia. Má ísť o vôľu ľudí, ako to plynie z definície? S rozvojom spoločnosti sa stalo, že sa objavil jav, ktorý voláme politický systém. Avšak ten politický systém znamená viacero strán. Hoc aj krátka história iba v Európe nás presvedčí, že keď zvíťazila vo voľbách strana, začala ovládať spoločnosť. Už sa o tom veľa popísalo, ako to bolo u nás po roku 1993. Pomerne rýchlo sme zistili, že strana začala pretláčať svoj vlastný názor, prospech. Cieľom strany je dosiahnuť moc a realizovať svoj program. Problémy, ako sme opäť okúsili na vlastnej koži, sa skomplikovali, keď vznikli koalície strán. Ktorá časť vládla nad ktorou? A vládla nad ľuďmi. Koalícia bola zložená z ľudí, ktorí nemuseli mať spoločné názory. A v čom sa to prejavilo? Žiaľ aj v referende. Stali sa neplatnými. Najnovšie okolnosti okolo súčasného refrenda akosi nabádajú ľudí rozmýšľať čo sa to deje? Nechcú prijať jasný pojem manželstva a uznávajú u nás vágny pojem refrenda.

 

Prof. Jaroslav Husár

28/1/2015.

Videné: 477 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/na-aktualnu-temu-od-profesora-husara/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.