Print this Článok

Nikdy nezabudneme …

Sobotné popoludnie 24.8.2019 vrcholí. Občasné zvuky traktorov pomaly utíchajú a do miestneho parku v našom Lenartove sa pomaly usádza ticho, čas spomienok, návratov a stretnutí. Schádzajú sa miestni, rodáci, hostia, starší, mladší aj tí najmenší. Poľná vojenská nemocnica – lazaret, vystavená vojenská výstroj a výzbroj vojaka z čias II. sv. vojny, čestná stráž vojakov z Klubu vojenskej histórie Bardejov umocňujú slávnostnú atmosféru pietnej spomienky a osláv 75. výročia SNP. Živý spev hymny SR v podaní speváckej skupiny ,,KALINA” otvoril pietny akt spomienky. Po doznení tónov hymny SR starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA otvorila pietny akt, na ktorom privítala miestnych, rodákov a hostí: rod. Kruškovu, Dr. Ing. Artema Fecka, Ing. Jána Šníra, členov ZO SZPB v Lenartove a Malcove, poslancov OcZ, duchovného otca, spevácku skupinu JAVORINKA a KALINA.

Po slávnostnom otvorení jednotlivé zložky položili kvety k pamätníku LIPA. Úvodné slovo patrilo p. Jánovi Bortníkovi, ktorý predniesol slová básne, ktorú zložil na počesť tejto významnej udalosti a priblížil v nej časť činnosti našich rodákov – vojakov. Slávnostný príhovor predniesla starostka obce, v ktorom vyzdvihla odvahu, nebojácnosť a snahu mladých našich chlapcov, ktorí boli odhodlaní ísť do boja s nepriateľom i za cenu vlastného života, čo sa bohužiaľ v mnohých prípadoch aj stalo. Predseda ZO SZPB v Lenartove p. M. Barbuľák predniesol zmenu pomenovania ZO, ktorá od 29.8.2019 bude niesť názov ZO SZPB Jána Demka. Pri tejto príležitosti bude osadená informačná pamätmá tabuľa LIPA, ktorú zhotovil náš miestny rezbár p. Miroslav Kolbasa. Zároveň bude aj v pamätnej izbe umiestnená tabuľa s čestným pomenovaním ZO. Pán Marián Dudra priblížil prítomným život Jána Demka v podobe podrobného životopisu. Prítomných pozdravil aj Dr. Ing. Artém Fecko, ktorý poďakoval za pozvanie a ocenil všetkých, ktorí sa pričinili o šťastný a pokojný život v našej obci. Naša slávnosť mala aj duchovný raz, ktorý umocnila pobožnosť, ktorú za všetkých, ktorým záležalo na šťastnom živote nás všetkých, vykonal Mgr. Marcel Štalmach – miestny farár. Slová vďaky, uznania vystriedal pozdrav miestnej speváckej skupiny JAVORINKA s harmonikárom p. Antonom Kačmárom v podaní piesne Tichá noc, tmavá noc… Slávnostnú spomienku uzatvorili spevy a hovorené slovo dievča a chlapcov skupiny KALINA v ruskom jazyku.

Po oficiálnej časti aktu nasledovala prehliadka pamätnej izby, vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže ,,Lenartov očami detí”, občerstvenie a rozhovory zúčastnených, fotografovanie a spomienky. Obec nezabudla ani na spomienkový darček pri príležitosti 75. výročia SNP – pero a šálku s potlačou.

Vážme si, že sa môžeme stretnúť pri takých významných spomienkach, vážme si tých, ktorí nám vydobili slobodné rána, tiché a pokojné noci.

,,Rodáci naši, hrdinovia naši, posielame Vám odkaz, že na Vás nikdy nezabudneme!”

Text: Mgr. Mária Frandoferová

Foto: Mgr. Jana Frandoferová

 Už 75 rokov uplynulo ….

1. Nebolo dobre vtedy na svete bola vojna krutá.

    I malému Slovensku nasadiť chceli zvierajúce putá.          

2. V to končiace leto v meru štvrtom roku povstala Slovač zdieraná

    brániac vlasť tesno chlap bok po boku.

3. Do bojových šíkov povstaleckých išiel i Lenartov húfne

    no veď to ráz okúsi, kto si na nás trúfne.

4. Volali ich vrchy Čergovské pod svoju zástavu

    volala ich naša vlasť brániť rodinu, česť a slávu.

5. Ta šli chlapi, ta šli ženy s ohňom v srdci, chlebom v dlani,

    Javorina ich sťa rodná mať hustým lesom chráni.

6. A viacerí z nich, na môj veru to nemali ani osemnásť.

    Nebojácne pod Širokým verchom pripravení boli život dať.

7. Z vrchov už ,,MOR HO“ čuť a z doliny ÁMEN chóru znie,

    mati sa za syna i muža modlí a on v ostrej stráži bdie.

8. Rozhorel sa oheň veľký v horách vôkol Lenartova,

    proti zlu sa postavila chlapská družina Demková.

9. Z lásky k rodnej hrude sa partizánmi stali,

    a svojej skupine nežné meno dali, v slovanskej jednote – LIPA ju nazvali.

10. Bojovali v svete šírom pod Strečnom i na Chabenci

      biť sa išli za Lenartov naši rodní vlastenci.

11. Na Kráľovej studni – hore nad Harmancom

      s guľometom prázdnym Janko Bortník stál.

      ,,Hende hoch,, mu edelweisman sťa pán sveta zašprechal.

12. Karabin mu vzali, inú zbraň však mal, ruženec od mamy na hrudi nosieval

      a keď v Buchenwalde hauptman strieľať dal, guľky sa mu vyhli – k Bohu sa modlieval.

13. Za Janom Dubňanským, za Uralom diaľnym stratila sa stopa,

      zranený tam dlho ležal niet od vtedy chlopa.

14. Boj proti presile viedli statoční rodaci

      Janík Demko padol tam pri Jurovaci.

15. Nik nemyslel vtedy, že v boji zahynie,

      Michal Karol skonal v Švaboch pri Krupine.

16. Bojovali mnohí tam okolo Strečna,

      aj Juraja Jadloša tam sťala guľka ostrá – sečná.

17. I doma v nedeľu ráno ZUBATÁ kosila

      v troch nevinných rodinách sirôt narobila.

18. O osudoch mnohých faktov málo máme, kde Štefan Uhrinek padol

  dodnes nie je známe.

19. Lenartovskí chlapci tvrdé päste mali, kto je u nás pánom – svetu ukázali.

      Treba priznať pravdu, priamo sa to žiada,

      silu im dávala Červená armáda, nesmieme zabudnúť, bola by to chyba

      za pomošč i žertvy ,,Boľšoje spasiba“

20. Ten národ prežije, čo slobodu bráni, tak nás to učili naši partizáni.

21. Nuž neželejme v smútku moji milí bo ONI by to nechceli od nás,

      svorne stojme s láskou v každej chvíli,

      nech Lenartov kvitne dnes, zajtra a potom zas a zas …..

                             Ján Bortník

 

Foto:

Videné: 198 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/nikdy-nezabudneme/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.