Print this Článok

Novela o používaní malotraktorov

Novela pomôže traktorom, ale pustí na cestu aj vraky

Od septembra budú môcť podomácky vyrobené traktory jazdiť po cestách. Novela má však závažný nedostatok.

Od 1. septembra vstupuje do platnosti novela zákona o premávke, ktorá umožní domácim traktorom jazdiť po cestách. Podmienkou je získanie špeciálneho evidenčného čísla, ktoré obsahuje písmeno „C“.

Traktory vyrazia na cesty

C-éčkové evidenčné číslo môžu získať iba vozidlá, ktoré nie sú schválené pre premávku a používajú sa na poľnohospodárske a lesné práce. Netýka sa to však typizovaných vozidiel, jednotlivo vyrobených vozidiel na základe licencie ani jednotlivo dovezených vozidiel. V preklade do slovenčiny to znamená, že ministerstvo vnútra chce touto novelou uľahčiť život majiteľom podomácky vyrobených traktorov či modernejších malotraktorov, ktorí ich používajú na obrábanie svojich polí.

Podľa zákona budú môcť jazdiť iba po cestách III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách a len za nezníženej viditeľnosti. Evidenčné čísla si bude možné vybaviť na dopravnom inšpektoráte podľa trvalého bydliska majiteľa, kde záujemca predloží žiadosť s príslušnými údajmi. C-éčkové čísla sa budú vydávať na tri roky, pričom vydanie jednej tabuľky s evidenčným číslom bude stáť 33 eur.

aujímalo nás, či vydanie evidenčného čísla bude podmienené technickou a emisnou kontrolou. Podľa hovorkyne policajného prezídia Denisy Baloghovej táto otázka spadá do kompetencie ministerstva dopravy. Ako nám vysvetlil hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa, keďže ide o vozidlá, ktoré nie sú schválené na prevádzku v cestnej premávke a nemusia teda spĺňať žiadne technické predpisy platné pre ostatné vozidlá, nemôžu podliehať ani technickej a emisnej kontrole.

 

Žiadosť musí obsahovať:

1. Ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresa pobytu

2. Ak ide o právnickú osobu: názov, adresa sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ako aj osobné údaje o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby (podľa bodu 1),

3. Základné technické údaje vozidla:

 • značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla (ak je možné tieto údaje zistiť)
 • dĺžku, šírku a výšku vozidla
 • fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
 • odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania vozidla v premávke
 • dátum a podpis žiadateľa

AutoMoto.sk komentuje

Považujeme za chvályhodné, že sa ministerstvá dopravy a vnútra snažia uľahčiť život ľuďom, ktorí používajú podomácky vyrobené traktory. Lenže tvorcovia novely si očividne neuvedomili vplyv takéhoto rozhodnutia na bezpečnosť cestnej premávky. Ako možno pustiť na cesty akékoľvek vozidlo, u ktorého nikto nepozná účinok bŕzd? O nejakom osvetlení, ktoré výrazne zvyšuje bezpečnosť na cestách, ani nechyrovať. Kto zabráni majiteľovi aby sa nevybral na niekoľkokilometrovú jazdu, hoc po cestách nižších tried, bez bŕzd a bez svetiel?

Podľa nášho názoru je súčasná právna úprava potenciálne nebezpečná. Za absolútne minimum pre vydanie takéhoto evidenčného čísla preto považujeme obmedzenú technickú kontrolu, počas ktorej by technici odmerali účinnosť bŕzd, funkčnosť predných i brzdových svetiel a smeroviek. Bude síce potrebné zmeniť minimálne jeden ďalší zákon, ale na to mali kompetentní myslieť skôr. Načo potom kvetnato hovoria o zvyšovaní bezpečnosti na cestách, keď sú ochotní a schopní pustiť na cesty traktor, ktorého brzdné vlastnosti nie sú známe?

 

Trúfame si tvrdiť, že súčasná úprava neurobí veľkú radosť polícii, ktorá zodpovedá za dohľad nad bezpečnosťou premávky. Je síce pravda, že policajt môže majiteľovi traktoru nariadiť technickú kontrolu, ak zistí zjavné technické nedostatky, napríklad nedostatočný výhľad z miesta vodiča, nadmerný únik oleja a dymivosť či slabší účinok bŕzd. Lenže to nepomôže, pretože riadnou STK takýto domáci výrobok neprejde ani zázrakom. Problém je v tom, že zákon v tomto prípade pozná iba riadnu STK, obmedzenú skrátka neumožňuje. A celá novela tak bude viac ako zbytočná.

 

Za skutočne obrovský problém však považujeme nedostatočnú definíciu „vozidla používaného na poľnohospodárske a lesné práce“. C-éčkové značky nebudú môcť získať majitelia typizovaného auta, avšak stačí zo starého Favorita alebo Žigulíka odrezať strechu, trochu zvýšiť nápravy a nahodiť väčšie kolesá a už o typizovanom vozidle hovoriť nemôžeme. Kto zabráni špekulantom odhlásiť staré „šunky“ z evidencie, urobiť menšie úpravy a vyžiadať si C-éčkové evidenčné číslo? A tri roky jazdiť bez STK?

Potešujúcou správou je aspoň to, že budú musieť mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. No i tak považujeme novelu v jej súčasnej podobe za neprípustnú. Intenzita dopravy na Slovensku neustále rastie a výnimkou nie sú ani cesty nižších tried, na ktoré majú byť vpustené malotraktory. Pomôcť malým poľnohospodárom z dedín je chvályhodné. Ale…

Aj malotraktor potrebuje platné doklady

VAŠA TÉMA   S oteplením sa na dedinách a v záhradkárskych oblastiach začnú pohybovať rôzne druhy malotraktorov. Na cestu však môžu vyjsť len s technickým osvedčením.

Traktory a malotraktory síce nepatria medzi prioritné témy nášho portálu, no jeden z čitateľov sa na nás obrátil so zaujímavou otázkou. Je aktuálna najmä preto, že v týchto dňoch mnohí ľudia vyrážajú do záhrad a na polia práve s malými traktormi.

Vedeli by ste mi povedať alebo zistiť, ako zákon o premávke rieši otázku malotraktorov? Mám doma malotraktor, lepšie povedané záhradný traktor, s ktorým na prevádzku po cestných komunikáciách nižších tried stačilo mať vodičský preukaz na traktor. Neviem však, či podľa novely musím mať aj technickú a emisnú kontrolu. Jediné, čo k traktoru mám, je technická dokumentácia k motoru a manuál. Ide o traktor radu TK12-1.

Bez STK to nepôjde

Požiadali sme o odpoveď policajné prezídium. Z odpovede jednoznačne vyplýva, že základnou podmienkou pre jazdu po ceste je technická spôsobilosť vozidla pre prevádzku na pozemných komunikáciách. Splnenie tejto podmienky dokazujú buď osvedčenia o evidencii časť I a II alebo technické osvedčenie. Rozdiel medzi týmito dokumentmi je v tom, že technické osvedčenie sa vydáva pre vozidlá, ktoré nepodliehajú povinnej evidencii, čiže nemusia mať poznávacie značky.

Svoje otázky či návrhy môžete posielať na tip@automoto.sk

Podľa zákona o premávke smú zvláštne vozidlá, ako je napríklad aj malotraktor, používať iba cesty III. triedy, ako aj miestne a účelové komunikácie, musia však mať aspoň jeden z dokumentov. Inými slovami, ak chce náš čitateľ jazdiť so svojím traktorom po ceste, mal by mať minimálne technické osvedčenie. V praxi to znamená, že povinnosti absolvovať technickú a emisnú kontrolu sa nemá šancu vyhnúť, pretože doklady vydá polícia iba na základe platného protokolu.

Alternatívy a výnimky

Ďalšou otázkou je kategória, do ktorej spomínaný malotraktor patrí. Od nej sa totiž odvíjajú možnosti aj obmedzenia. Stroj môže podľa technických parametrov a účelu spadať buď do niektorej z kategórií kolesových traktorov (T), alebo do kategórie zvláštnych vozidiel (PS). Od januára tohto roka platí novela zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke, podľa ktorej majitelia vozidla kategórií L, M, N, O, T, C, R, PS a LS bez evidenčnej povinnosti musia požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii časť II. Ak by bol malotraktor nášho čitateľa zaradený do kategórie vozidiel PS používaných v poľnohospodárstve, musel by o toto osvedčenie požiadať až po 1. januári 2017.

Ďalšou z možností je požiadať o výnimku, no iba vtedy, ak bolo vydané technické osvedčenie. Táto cesta sa nám však vidí príliš komplikovaná, nakoľko žiadosť musí obsahovať nielen osobné údaje majiteľa, ale aj územie alebo trasu, po ktorej sa bude vozidlo pohybovať a dobu platnosti výnimky, jej účel a zdôvodnenie. Pokiaľ trasa prekročí hranice okresu, žiadosť musí schváliť ministerstvo vnútra.

Nemalé sú aj správne poplatky. Ak sa traktor bude pohybovať v rámci okresu, poplatok je 15 eur. V prípade, že presiahne okres, ale zostane v rámci jedného kraja, zaplatí majiteľ 20 eur. Akonáhle plánovaná trasa prekročí hranice kraja, správny poplatok je 30 eur. Už len z dôvodu poplatkov sa nám zdá toto riešenie nepraktické. Sme však presvedčení, že technická aj emisná kontrola sú finančne a časovo oveľa menej náročné.

Doplňujúca čitateľská otázka

Po zverejnení nášho článku nám jeden z čitateľov poslal doplňujúcu otázku: Keď mám traktor (Zetor) bez STK a ostatných dokladov, platí zákon aj vtedy, keď jazdím iba po poľných a lesných cestách?

Naša odpoveď:

Zákon o cestnej premávke platí len a výlučne na cestách, či už sú to miestne komunikácie alebo cesty vyššej triedy. Pokiaľ jazdíte po poľných a lesných cestách, prípadne v uzavretých podnikových areáloch, nespadáte pod zákon o premávke. Môžete jazdiť aj bez STK a technického preukazu. Akonáhle však vyjdete na cestu, i keď by ste potrebovali prejsť len 100 metrov, všetky doklady potrebujete, vrátane STK a pod. Vodičský preukaz príslušnej skupiny by ste však mali mať, nakoľko podľa zákona je to povinné nezávisle od toho, kde jazdíte.

Zákony a paragrafy k danej téme:

Platné znenie zákonov nájdete na Portáli právnych informácií ministerstva spravodlivosti. V lište vľavo je potrebné kliknúť na odkaz „Predpisy“ a do políčka „Predpis č.“ zadať príslušné číslo zákona. Zo zoznamu odporúčame otvoriť ten, pri ktorom stojí poznámka „Rek zákony“, nakoľko ide o aktualizované znenie, v ktorom sú zapracované všetky doteraz schválené zmeny.

1. Zákon 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách:

 • § 21 ods. 2 písm. a) a g) (Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel)
 • § 23 ods. 1 a 4 (Osvedčenie o evidencii a technické osvedčenie vozidla)
 • § 112 ods. 2 a 3 (Prechodné ustanovenia)
 • Príloha č. 1, body 6 a 10 (Rozdelenie vozidiel do kategórií)

2. Zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke:

 • § 4 ods. 1 písm. a) (Povinnosti vodiča)
 • § 35 ods. 1 (Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste)
 • § 39 ods. 1, 2, 5 a 6 (Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel)
 • § 140 ods. 1 (Výnimky)

 

Zdroj: http://automoto.cas.sk/clanok/192327/novela-pomoze-traktorom-ale-pusti-na-cestu-aj-vraky

 

Videné: 10 762 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/novela-o-pouzivani-malotraktorov/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.