Print this Článok

O krok vpred

Október je mesiac, kedy u 99 žiakov ZŠ badať prvé pozitívne zmeny v plnení školských požiadaviek. Žiaci 0. a 1. ročníka sa postupne adaptujú na školské prostredie, tí starší si zopakovali čo cez prázdniny takmer zabudli a všetci v získavaní nových poznatkov postupne napredujú. Realizovali sme javové analýzy vstupných previerok i testovanie pohybových predpokladov žiakov.

Zapojili sme sa do environmentálnej súťaže Krotitelia odpadov výtvarnými prácami Ekomašinka, Každý musí začať od seba, Pomáhame chrániť našu Zem a Ako si vytriedime, tak budeme žiť. Spoločne sme sa modlili ruženec za pokoj a jednotu vo svete, formou dokumentu sme mali možnosť porovnať život afrických detí v Rwande s naším. Vystúpenie banskobystrických hercov v predstavení Aladin bolo opäť poučné a inšpiratívne. Nezabudli sme ani na Deň úsmevu, Medzinárodný deň knižníc, Deň cestovín či Mesiac úcty k starším. V rámci týždňa Hovorme spolu o jedle a Svetového dňa zdravia sme viedli žiakov k zdravému životnému štýlu aj prípravou jablkovej výživy, zdravého desiatového  tanierika i ovocného košíka zo záhrady, ochutnávkou smoothie, riešením desiatových hádaniek I zhotovovaním výtvarných prác. Privítali sme tiež vzácneho hosťa Mgr. Martu Feckovú, hlavnú hygieničku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove, ktorá nám pripomenula fakty nielen o správnych návykoch zdravého stravovania ale i o hygiene. O zvýšenú starostlivosť v rámci prevencie pedikulózy sme opätovne žiadali rodičov na rodičovskom združení, kontrolné opatrenia sa snažila realizovať aj asistentka osvety zdravia. Predchádzaním patologických javov v správaní žiakov sa zaoberali aj policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kurove, ktorí riešili drobné priestupky a uvoľnené mravy.

Dúfame, že ich upozornenia budú mať žiaci na pamäti nielen počas jesenných prázdnin.

Videné: 120 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/o-krok-vpred/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.