Aktualizované: 09.07.2020

Print this Stránka

Kronika

1814 –    do chotára obce dopadol meteorit
1820 –    započatie výstavby nového kostola
1826 –    ukončenie výstavby kostola
1880 –    renovácia kostola
1883 –    postavenie školy s bytom pre kantora
1895 –    inštalácia orgána Rieger, Opus 453
1905 –    poštátnenie školy
1909 –    založenie spolku Katolícke gazdovské družstvo
1911 –    sčítanie ľudu, 546 obyvateľov: 335 rímskokatolíckych,175                                    gréckokatolíckych, 36 židov, 180 vysťahovaných do Ameriky
1912 –    na lodi Titanic cestoval náš občan Eliáš Demko, ktorý katastrofu prežil
1921 –    postavenie mlyna
1924 –    renovácia kostola, nová maľba
1928 –    dokončenie výstavby novej školy, píla zničená požiarom
1930 –    týfova epidémia, na ktorú zomrelo niekoľko ľudí
1933 –    prvé divadelné predstavenie
1934 –    veľká povodeň
1936 –    veľký ľadovec, zničil celú úrodu
1938 –    výstavba novej fary,
              » viditeľná bola silná polárna žiara,
              » chrípková epidémia,
              » mobilizácia: odvedených 59 mužov, 8 prezenčne slúžiacich
1941 –    výstavba dreveného mosta cez potok pred farou
1942 –    veľký ľadovec v celom okrese
1943 –    postavenie novej horárne
1944      vznik partizánskej skupiny Lipa
1945 –    19. január – oslobodenie obce
1946 –    sťahovanie sa do Čiech za prácou
1947 –    založenie Potravinového družstva,
              » zhotovenie stabilného javiska
1948 –    náš misionár Andrej Kaputa odišiel na misie na ostrov Nová Guinea-                      Papua
1949 –    12. apríla začal premávať autobus ČSAD, prvý pravidelný spoj do obce
1952 –    postavenie nového učiteľského bytu
1953 –    namontovanie dynama do mlyna na osvetlenie kostola, fary a                              učiteľského bytu
1954 –    zavedenie telefónu do obce, tragicky zahynul Anton Feňuš ml.
1955 –    blesk zapálil stodolu Jozefa Beňu, ktorá bola plná obilia
1959 –    elektrifikácia obce
1961 –    vybudovanie miestneho rozhlasu
1962 –    veľká zima: až -35°C
1964 –    postavenie predajne potravín a pohostinstva,
              » silná búrka, po ktorej bola zaplavená dolná časť obce
1966 –    postavenie kultúrno-správnej budovy počas pôsobenia tajomníka MNV
              Štefana Bortníka,
              » začiatok regulácie potoka
1968 –    záchyt vodovodného prameňa,
              » začiatok výstavby 6 bytových jednotiek
1969 –    dokončenie výstavby cesty cez Furmance na Obručné
1970 –    21. januára – Oslavy 24 výročia oslobodenia obce
1976 –    k roku 1976 má obec 824 obyvateľov
              » vybudovanie miestneho vodovodu s nezávadnou pitnou vodou,
              » vyriešenie obchodnej siete,
              » zavedenie verejného osvetlenia,
              » zregulovanie potoka,
              » vybudovanie siete miestneho rozhlasu
1977 –    ukončenie celkovej regulácie potoka
1978 –    dokončenie regulácie prítokov k potoku,
              » postavenie betónových mostov v počte 6, dve lávky a jeden železný                  most
1979 –    vybudovanie asfaltovej cesty pozdĺž večného potoka v dĺžke 7 km
1981 –    uskutočnenie osláv 36. výročia oslobodenia obce Sovietskou armádou
1982 –    v okolí obce objavenie vlkov v košiari, ukončenie výstavby ovčína
1983 –    ukončenie rekonštrukcie a prístavby školskej budovy
1984 –    39. výročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou
1985 –    mrazy dosahovali až -25 stupňov
1987 –    od 12.1 do 15.1 bol mráz do – 32 stupňov,
              » prevedená rekonštrukcia kultúrneho domu, kde bolo zavedené                          ústredné kúrenie a vymaľovanie miestnosti,
              » rekonštrukcia cesty na cintorín,
              » zavedenie vodovodu
1991 –    vytvorenie obecného ihriska na dolnom konci dediny
1992 –    konanie osláv 565 výročia prvej písomnej zmienky o obci
1993 –    otvorenie prvého súkromného obchodu s potravinami
1994 –    otvorenie druhej súkromnej predajne,
              » vyasfaltovanie všetkých bočných ciest v dedine
1995 –    vykonanie generálnej opravy orgána,
              » v archíve fary bola nájdená cirkevná pečať sv. Leonarda z roku 1830
1996 –    zbúranie starej, vyčistenie priestoru  a vytvorenie novej hospodárskej
              budovy pri fare
1998 –    opravenie farskej budovy,
              » zavítanie do farnosti sochy Sedembolestnej Panny Márie
1999 –    začaté práce s opravou spoločenskej sály, rozobratie javiska, vyčistenie
              bočných miestností
2000 –    generálna výstavba požiarnej zbrojnice,
              » 21 januára v deň 55.výročia oslobodenia našej obce bola odhalená                    pamätná padlých našim občanom v 2 sv. vojne
2001 –    postavenie dvoch autobusových čakární
2002 –    oslava 575 výročia založenia obce
2003 –    1 augusta začatie prác na renovácii chrámu
2004 –    navštívenie obce exprezidenta Rudolfa Schustera
2005 –    výmena okien na škole a oplotenie areálu školu
2007 –    dokončenie prác na cintoríne – urobené chodníky, osvetlenie, úprava                    terénu
2008 –    primičná sv. omša novokňaza saleziána Maroša Leškovského
2009 –    postavenie konštrukcie veže, ktorá zabezpečila a umožnila v obci                        prevádzku internetu
2010 –    otvorená predajňa potravín v pohostinstve,
              » oprava strechy nad sakristiou kostola,
              » prvý silvestrovský výstup na Minčol,
              » výstavba rozhľadne na Kráľovej studni, poškodenie regulácie a zosuv                pôdy v dôsledku záplav
2011 –    začiatok vydávania školského časopisu Slnečnica,
              » nové oplotenie okolo fary
2012 –    585. výročie prvej písomnej zmienky o obci,
              » prvýkrát uskutočnený ,,Beh do kopca na Kráľovú studňu”,
              » obec získala certifikát ,,Bezpečný podnik”,
              » Ľudové misie,
              » počas letných prázdnin zateplenie budovy ZŠ,
              » komplexná renovácia školského bytu,
              » zamrznutie miestneho vodovodu v dôsledku tuhých mrazov (-28°C)
2013 –    odhalenie pamätnej tabule misijnému bratovi Andrejovi Kaputovi,
              » otvorenie výstavy ,,Svet a život očami Andreja Kaputu”,
              » zlikvidovaný mlyn na č.d. 13,
              » výmena okien na sále kultúrneho domu,
              » zriadené pracovisko chránenej dielne,
              » inštalácia merača rýchlosti,
              » oprava kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na pozemku rodinného                  domu č. 175,
              » rekonštrukcia interiéru farskej budovy,
              » ocenenie ,,Slovenská kronika 2012″,
              » zlúčenie školskej a obecnej knižnice do školskej knižnice,
              » ,,Lenartovský rebriňák” – otvorenie turistického chodníka z                              Lenartova na Kráľovú studňu
2014 –    obecná zabíjačka,
              » 1. vydanie ,,Zbierka piesní z údolia Večného potoka”,
              » 1. ročník Lenartovskej kvapky krvi,
              » ,,NAJ DEDINKA 2014″,
              » osadený pamätník pri príležitosti 200 výročia nálezu meteoritu,
              » návšteva Idy Kellarovej, Čhavorenge a Českej filharmónie,
              » odhalenie pamätníka partizánskej skupiny LIPA,
              » otvorenie obecnej posilňovne,
              » zriadený nový pohrebný sektor na cintoríne,
              » dar od MO SR – osobné motorové vozidlo VW PASSAT,
              » 1. detský letný tábor v Zámutove,
              » maľba strechy na kostole sv. Leonarda,
              » rekonštrukcia elektrických rozvodov v ZŠ, omietky a podlahy v dvoch                triedach,
              » úprava školského dvora záhradnými architektmi,
              » zhotovený plot pred školskou knižnicou,
              » rekonštrukcia fasády a interiéru v MŠ,
              » začiatok činnosti FARMA JAVORINA
2015 –    70. výročie oslobodenia obce – hosť Jozef Bobalik – bývalý väzeň                          Gulagu,
              » 1. kresťanský ples,
              » viditeľné zatmenie Slnka,
              » zriadené Komunitné centrum,
              » vydaná publikácia ,,Spomienky na druhú svetovú vojnu v Lenartove”,
              » 1. púť: Lenartov-Mariazell-Benátky-Lurdy-Turín-Altotting,
              » odovzdané nové hasičské auto IVECO DAILY,
              » 12.10. prvý sneh,
              » zrenovovaná hasičská zbrojnica,
              » rekonštrukcia kostolných zvonov,
              » výmena strešnej krytiny na farskej budove,
              » výstavba kaplnky so sochou Panny Márie pred kostolom,
              » začiatok činnosti FARMA MALCOV
2016 –    vydaná publikácia ,,Lipa Demkova”,
              » čiastočná rekonštrukcia budovy OcÚ,
              » púť Lenartov-Assisi-rím,
              » 90. výročie DHZ,
              » zrenovovanie kríža na ,,Bryndzi”,
              » zriadenie Opatrovateľskej služby,
              » predstavenie v TV JOJ – ,,Predstavenie dediny a mesta”,
              » dom so s. č. 138 bol darovaný o. Saleziánom,
              » návšteva splnomocnenca vlády SR – Ábel Ravasz,
              » začiatok rekonštrukcia krížovej cesty,
              » posviacka miesta uloženia Panny Márie na Kráľovej studni –                              1. cyrilometodejské odpoludnie,
              » 10. výročie konsekrácie kostola – celebrant Mons. Alojz Tkáč,
              » odhalenie Lavice trochu kráľov na Kráľovej studni
2017 –    590. výročie prvej písomnej zmienky o Lenartove,
              » začiatok výstavby nájomných bytov v obci, ,,Ocenenie v oblasti                        prevencie kriminality za r. 2016″,
              » renovácia domu nádeje a kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na                    cintoríne,
              » ukončené skúmanie nášho meteoritu a obdržanie 60 str. materiálu o                  ňom,
              » položený nový asfaltový koberec na hlavnej ceste,
              » dekanátne stretnutie mládeže,
              » púť Lenartov-Fatima,
              » renovácia fasády na farskej budove,
              » vydaná publikácia ,,Povesti a príbehy z Lenartova”
2018 –    obecná zabíjačka,
              » púť do Svätej Zeme,
              » prevzatie protipovodňového vozíka,
              » 135. výročie prvej písomnej zmienky o škole,
              » vydaná publikácia ,,135. výročie prvej písomnej zmienky o škole”,
              » viditeľné zatmenie mesiaca,
              » odovzdanie 12 b.j. jej nájomcom do užívania,
              » akcia ,,Jak še v Ľenartove ľekvar vari”,
              » Sväté misie

 

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/obec-lenartov/kronika/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.