Print this Článok

Oznámenie o projekte

impl. agenturaia pre op zasiesfzasi

 

 

 

 

 

Názov projektu:

“Sociálne a zdravotné služby bližšie k ľuďom”

Prijímateľ: Obec Lenartov

Trvanie projektu: 10/2014-09/2015
Projekt schválený v rámci výzvy: OP ZaSI-FSR -2012/2.1/02

Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity, A.1. Aktivity zamerané na občiansku hliadku a zmenu v rámci miestnych spoločenstiev

Hlavný zámer projektu: Prostredníctvom nástroja občianskej hliadky prispieť v prostredí MRK k zníženiu páchania protispoločenských konaní a k udržiavaniu verejného poriadku

“Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.” www.esf.gov.sk, www.iazasi.gov.sk

“Priestor na vašu príležitosť”
Videné: 253 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/oznamenie-o-projekte/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.