Print this Článok

OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LENARTOV

V zmysle § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že obec Lenartov začala dňom 3.6.2013 prípravné práce na obstarávanie územného plánu obce.

Vyzývame občanov obce Lenartov, občianske združenia, podnikateľov, vlastníkov stavieb verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia, aby poskytli informácie a podklady týkajúce sa katastrálneho územia obce, definovali svoje požiadavky, námety a odporúčania pre riešenie územného plánu obce.

Žiadame dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a organizácie o poskytnutie podkladov, stratégií, programov a projektov uvedených v §7a stavebného zákona ako „ostatné podklady“. Ide najmä o podklady ochrany prírody a tvorby ŽP a krajiny, ochrany kultúrneho a historického dedičstva, projekty pozemkových úprav, lesných a vodohospodárskych úprav pozemkov, koncepcie riešenia dopravnej a technickej infraštruktúry a regionálneho rozvoja. Tieto podklady sa povinne využívajú pri spracovaní územného plánu.

Námety, požiadavky, podklady a informácie dotknutých orgánov, organizácií, právnických a fyzických osôb je potrebné predložiť v termíne do 30 dní od začatia obstarávania územného plánu obce,resp.  do 30 dní od doručenia tohto oznámenia na adresu obecného úradu.

Prílohy:

Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť súboru: (65.5 KiB) | Zobrazené 1055 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 4. júna 2013

Schéma k územnému plánu
Veľkosť súboru: (3.8 MiB) | Zobrazené 1222 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 4. júna 2013

Videné: 698 krát

Podobné články


Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/oznamenie-o-zacati-obstaravania-uzemneho-planu-obce-lenartov/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.