Print this Článok

Pocta sv. Leonardovi

,, Svätí nemali svoju svätosť len pre seba, ale rozdávali ju aj iným.”

 

6.11.2019 uplynulo 1460 rokov od smrti sv. Leonarda – patróna našej obce a našej farnosti. Sv. Leonard pochádzal zo vznešeného rodu, ale jeho túžba po samote sa postupne naplnila. Rozdal svoj majetok chudobným, stal sa mníchom, neskôr pustovníkom, hlásal Božie slovo, pomáhal matkám v požehnanom stave, väzňom a zajatcom. Je pochovaný v chráme v Noblate vo Francúzsku. A práve s farnosťou v Saint Leonard de Noblat naša obec a farnosť začala 11.11.2018 družbu a spoluprácu. Na znak cti sv. Leonarda a vyššie uvedenej družby, Obec zorganizovala v predvečer odpustovej slávnosti našej farnosti koncert chrámových zborov za účasti zástupcu noblatskej farnosti p. Frédérica Jacqa. Koncert otvorili domáci, vedenie i zamestnanci obce úvodným spevom vlastnej tvorby p. Jána Bortníka ,,Pri Večnom potoku”, ktorej časť po nich zaspieval náš francúzsky hosť v rodnom jazyku. Aj deti a dospelí zo speváckeho zboru Svetielko a sólistka speváckeho zboru z Tarnova Terézka Lazorová priniesli svoj pozdrav sv. Leonardovi. Koncert ukončili členovia matičného spevokolu Zborovčan. Prišli malí, mladí i starší a celková atmosféra v našom kostole svedčila o dôstojnosti koncertu. V závere koncertu duchovný otec Marcel Štalmach posvätil odznaky sv. Leonarda, ktorý si každý účastník mohol vziať na pamiatku. Udelil prítomným požehnanie a všetkým účinkujúcim, hosťom a prítomným poďakovanie. Naši seniori zo ZO JDS prekvapili domácimi koláčmi, ktorých bolo neúrekom. Čo  dodať na záver ? Hádam veľké Pán Boh zaplať za zrod myšlienky, za jej realizáciu, za obetu pri tejto slávnosti. Vedenie obce pripravilo pre všetkých účinkujúcich občerstvenie a milé posedenie v kultúrnom dome. Odpustová slávnosť pokračovala v nedeľu slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Leonarda.

Sv. Leonard – oroduj za nás!

                                                                                               Text: Mgr. Mária Frandoferová  

                                                                                            Foto: Mgr. Jana Frandoferová

Videné: 137 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pocta-sv-leonardovi/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.