Print this Článok

Pod ,,lenartovskou Dubnicou” vyrástlo nové Komunitné centrum

Lenartov sa môže znova a právom pochváliť o ďalší kus viditeľnej práce, námahy, starostí, ale hlavne radosti z dosiahnutého a viditeľného úspechu. Je ním nová stavba, ktorá chce a sme presvedčení, že bude plniť svoj cieľ – ,,Komunitné centrum”.

Obec Lenartov v r. 2017 zareagovala na výzvu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Zámerom obce a projektu: ,,Komunitné centrum Lenartov” bolo podporiť rozvoj svojich obyvateľov a ich sociálnej situácie. Cieľom projektu bolo: ,,Zvýšiť kvalitu životných podmienok obyvateľov obce Lenartov zlepšenými podmienkami v prístupe k sociálnej infraštruktúre a sociálnym službám”.

Aj keď začiatok projektu bol stanovený na 01/2017, stavba sa začala stavať začiatkom roka 2019. 13.01.2020 bolo naše KC zaregistrované medzi poskytovateľov sociálnych služieb v rámci Prešovského kraja a 29.01.2020 bolo slávnostne otvorené.

Celkové náklady predstavovali 350 000 €, z toho obec okrem 5 % spoluúčasti musela uhradiť náklady spojené s úpravou terénu a vybudovania oporného múru. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil p. splnomocnenec vlády SR Ábel Ravasz, p. riaditeľ ÚPSVaR Michal Goriščák, starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA, poslanci OcZ, miestny kňaz, pozvaní hostia a občania obce. Po privítaní kyticou kvetov, tradičným chlebom a soľou a po prestrihnutí pásky starostka obce predniesla svoj príhovor, v ktorom okrem privítania prítomných, priblížila históriu nového KC a vyjadrila presvedčenie, že naše KC sa naplní obsahom a bude žiť, že nebude nikdy prázdne, lebo ináč nenaplní svoj cieľ. P. splnomocnenec vlády sa prihovoril prítomným a vyjadril vďačnosť, že sa mohol zúčastniť na tomto milom podujatí. Hostí i miestnych občanov pozdravili deti MŠ, žiaci ZŠ, klienti KC, p. Ján Bortník, poslanec OcZ kultúrnym programom. Po posvätení všetkých priestorov centra, nasledovala prehliadka výstavy fotografií sl. Karin Kaľatovej zo života našej rómskej komunity. Počas občerstvenia viedli prítomní navzájom družné debaty a zastavili sa aj pri ženách, ktoré v rámci tvorivých dielní vyšívali ľudové motívy.

Čo dodať na záver? Ďalší kus tvrdej práce pre našu obec. Prajme si navzájom, aby každý jedinec, ktorý bude raz klientom centra, našiel pomoc a spôsob na riešenie akýchkoľvek sociálnych problémov, zapájal sa aj takýmto spôsobom do života a diania v obci a niesol zodpovednosť za dobré meno a rozvoj komunity.

TEXT: Mgr. Mária Frandoferová

FOTO: Mgr. Jana Frandoferová

 

Videné: 389 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pod-lenartovskou-dubnicou-vyrastlo-nove-komunitne-centrum/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.