Aktualizované: 08.01.2017

Print this Stránka

Napíšte nám

Vaše podnety, sťažnosti či návrhy môžete zasielať pomocou tohto formulára

Kliknutím súhlasnej ikony vyššie týmto v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) dobrovoľne udeľujem svoj súhlas obci Lenartov, so sídlom Lenartov 37, 086 06 Malcov, IČO: 31 362 788, (ďalej ako „obec Lenartov“) na spracúvanie mojich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom registračného formulára v rozsahu najmä: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, titul a kontaktné údaje ako sú uvedené v registračnom a kontaktnom formulári (ďalej len ako „osobné údaje“)

Povolené prílohy sú jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, ppt, png.

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/podnety/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.