Print this Článok

Pokyn starostky obce Lenartov na vylepovanie volebných plagátov počas volebných kampaní

 1. V zmysle  § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva starostka obce Lenartov tento pokyn na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane do:
  • – NR SR,
  • – komunálnych volieb,
  • – Európskeho parlamentu
  • – orgánov samosprávnych krajov a
  • – prezidentských volieb
 2. Týmto pokynom sa ustanovujú podmienky vylepovania volebných plagátov v obci Lenartov. Každý politický subjekt, ktorého kandidátnu listinu zaregistrovala Ústredná volebná komisia si môže vylepiť predvolebný plagát na vyhradených plochách.
 3. Obec Lenartov vyhradila na účely volebnej kampane tieto plochy:
  • Výveska pred obecným úradom
  • Výveska na zastávke SAD
 4. Na iných  plochách je zakázané vylepovať predvolebné plagáty.
 5. Zároveň je zakázané prelepovať plagáty iných politických strán a hnutí.
 6. Vylepovanie volebných plagátov a údržbu výlepových plôch počas volebnej kampane na určenej ploche  si zaisťuje politická strana alebo koalícia a nezávislý kandidát sám na vlastné náklady.
 7. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov majú politické strany alebo koalície a nezávislí kandidáti.
 8. Každá politická strana alebo koalícia a nezávislý kandidát je povinný odstrániť volebné plagáty po skončení volebnej kampane.
 9. Za nedodržanie tohto pokynu  o vylepovaní plagátov môže byť  v zmysle § 47 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložená pokuta, a  to aj opakovane vylepovateľovi – súkromnej osobe, súkromnému podnikateľovi a organizácii, pre ktorého bol plagát vylepený.

                                                                                                                 Ing. Jana Bľandová
starostka obce

Videné: 579 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pokyn-starostky-obce-lenartov-na-vylepovanie-volebnych-plagatov-pocas-volebnych-kampani/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.