Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 31.08.2016 (streda) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií, určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh na zápis do obecnej kroniky za rok 2015 a schválenie odmeny obecnej kronikárke
 5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
 6. Výročná správa obce Lenartov za rok 2015
 7. Výzva na rozvoj cezhraničnej spolupráce INTERREG
 8. Výstavba nového komunitného centra
 9. Rekonštrukcia domu smútku – dodatok
 10. Plánovaná výstavba kanalizácie – informácia (chodníky)
 11. Odmena zástupcovi starostky za zastupovanie
 12. Smernica č. 9/2016 upravujúca postupy verejného obstarávania
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Záver
Videné: 234 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-12/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.