Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 11.11.2016 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 

 1. Otvorenie;
 2. Voľba komisií, určenie zapisovateľa;
 3. Kontrola plnenia uznesení;
 4. Komunitný plán sociálnych služieb obce Lenartov 2016-2025;
 5. Smernica obce upravujúca podmienky a zásady používania a prevádzkovania služobných motorových vozidiel vo vlastníctve obce;
 6. Správa RZŠ o činnosti a organizácii ZŠ v šk. r. 2016/2017;
 7. Návrh VZN o DHZO – požiarny poriadok, zriaďovacia listina a štatút;
 8. Návrh VZN o miestnej dani za psa;
 9. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017;
 10. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lenartov;
 11. Rôzne;
 12. Diskusia;
 13. Záver.
Videné: 157 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-14/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.