Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 03.03.2017 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Projekt DOM.ov – zasadnutie komisie pre územné plánovanie a rozvoj
 5. Výstavba nájomných bytov – rómska osada – informácie 
 6. Kúpa pozemku na výstavbu nájomných bytov
 7. Vyhodnotenie dotazníka z decembra 2016
 8. Plán práce kontrolnej činnosti HK na rok 2017
 9. Schválená dotácia z MV SR a vstup obce do NP ÚSVPROS
 10. Informácia o stave kanalizácie v našej obci
 11. Rôzne – diskusia
 12. Záver
Videné: 367 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-16/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.