Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 13.07.2017 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Kúpa pozemku E KN 313/200
 4. Predaj parciel pre účastníkov projektu DOM.ov na výstavbu rodinných domčekov
 5. Zastavovací plán – reparcelizácia parcely
 6. Schválenie vstupu obce do projektu cez dotácie ÚVPRK a do výzvy na sociálny podnik
 7. Návrh zápisu do kroniky obce za r. 2016
 8. Odvolanie Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva Lenartov
 9. Rôzne – preloženie ihriska na rómskej osade, oslavy obce
 10. Diskusia
 11. Záver
Videné: 143 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-18/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.