Print this Článok

Pozvánka – zasadnutie obecného zastupiteľstva v Lenartove

Starostka obce Ing. Jana Bľandová, MBA Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lenartove, ktoré sa bude konať dňa 01.08.2017 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
  3. Zápisnica z otvárania obálok podaných prihlášok kandidátov
  4. Oboznámenie sa s prihláškami kandidátov
  5. Prezentácia kandidátov
  6. Voľba hlavného kontrolóra – verejné hlasovanie
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver
Videné: 146 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/pozvanka-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-lenartove-19/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.